Молби за вземания от КТБ ще се подават до 22 юни

КТБ Корпоративна търговска банка

Крайният срок за предявявне на искови молби за вземанията от Корпоративна търговска банка е 22 юни. Не е необходимо специално молба да подават вложителите с негарантирани влогове. Те ще бъдат вписани служебно в списъка от синдика на банковата институция.

Предявяването на искания за вземания трябва да стане лично в централата на банката или по пощата, като е валидна датата от пощенското клеймо. По електронен път искания не се приемат.

Според информацията, публикувана на сайта на банката в несъстоятелност, синдиците в КТБ служебно вписват като приети вземанията на вложителите в банката. Към тях спадат и тези на работниците и служителите, произтичащи от трудово правоотношение с банката, което е възникнало до една година преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

Освен това, служебно се вписват и установените с влезли в сила актове публични вземания.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст