Парламентът гласува падането на банковата тайна за КТБ

ктб

Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за кредитните институции, свързани с оповестяване на банковата тайна при банка в производство в несъстоятелност. Измененията бяха приети без дебати.

Според приетите текстове в шестмесечен срок от вписването в търговския регистър на решението за производство по несъстоятелност, синдикът на банка в производство по несъстоятелност оповестява физическите и юридическите лица и размера на техните влогове, на които са предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които прилага към своите вложители, ако тези лица са извършили сделки със своите влогове след поставяне на банката под специален надзор.

Синдикът ще оповестява и физически и юридически лица и размера на техните кредити и на влоговете, на които са предоставени привилегировани лихвени условия за период от две години преди датата на неплатежоспособността. Ще бъдат оповестявани и физически и юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставянето на банката под специален надзор.

Ще бъдат оповестявани и кредитни сделки, по които не са договорени обезпечения или са договорени обезпечения на стойност по-ниска от размера на договорения кредит, не са учредени по надлежен начин договорените обезпечения или след надлежно учредяване на обезпечения не са запазени правата на заложния кредитор върху тях по предвидения от закона ред.

Пада тайната и за кредитни сделки, при които имущество с произход от банката е предоставено от кредитополучател на други лица и размерът на която и да е от трансакциите надвишава 50 хиляди лева, като лицата се разкриват последователно.

Изискването на праг не се прилага за лицата по чл. 2 ал. 1 и 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Ще бъдат оповестявани и размерът на влоговете и кредитите на политическите партии, на лицата по чл. 2 ал. 1 и 3 на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на банката.

Разпоредбите на закона се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането му в сила.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст