БНБ отчете положителен платежeн баланс на България

БНБ сграда

Платежният баланс на България за януари 2016-а година бележи подобрение, излизайки на излишък спрямо дефицит в началото на миналата година, показват данни на Българската централна банка.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през януари е положителен и възлиза на 271.7 млн. евро (или 0,6% от прогнозирания БВП) при дефицит за 98,9 млн. евро (0,2% от БВП) през януари 2015-а година. В рамките на януари салдото по текущата сметка е положително и в размер на 165,5 млн. евро (или 0,4% от БВП) спрямо дефицит за 108,4 млн. евро преди година, показват данните на БНБ.

Търговското салдо на нашата страна в началото на годината е положително и в размер на 66,7 млн. евро при дефицит от 124,7 млн. евро през януари 2015 година (0,3% от БВП).

Януарският износ на нашата страна е в размер на 1,7539 млрд. евро, като се повишава със 125,9 млн. евро (ръст със 7,7%) в сравнение с износ за 1,628 млрд. евро преди година. В същото време вносът през януари е в размер на 1,6872 млрд. евро, като е по-нисък с 65,5 млн. евро (спад с 3,7%) спрямо същия месец на миналата година, когато вносът беше в размер на 1,7527 млрд. евро.

Салдото по услугите е положително и в размер на 36,5 млн. евро спрямо положително салдо за 128,8 млн. евро през януари 2015 година, докато капиталовата сметка е положителна в размер на 106,2 млн. евро спрямо позитивен баланс от 9,6 млн. евро преди година.

Финансовата сметка е също положителна и в размер на 265,4 млн. евро при отрицателна стойност от 158,3 млн. евро година по-рано.

Според БНБ преките чуждестранни инвестиции в страната през януари са в размер на едва 44,9 млн. евро при инвестиции за цели 323,4 млн. евро преди година.

Януарските резерви на БНБ намаляват в началото на годината със 789,8 млн. евро при тяхно понижение с 1,1648 млрд. евро през януари 2015-а година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст