Дивидент от 1.13 лв. на акция за акционерите на Спиди

спиди приходи

Дивидент от 1.13 лв. на акция за акционерите на Спиди АД, се предвижда да бъде раздаден за изминалата финансова 2015 година. Това е заложено като проект за решение на предстоящото общо събрание на акционерите, насрочено за 14 юни 2015 г.

Сумата, която е предвидено да бъде разпределена като дивидент е 6 029 588,47 лв. Останалата част от печалбата за разпределяне е предвидено да бъде отнесена като неразпределена печалба, се казва още в документите. Това е четвъртата година поред, от пет възможни под знака на публичност години, в които дружеството провежда политика на разпределяне на дивидент на акционерите, повелява историята.

В последните пет финансови години, печалбата непрекъснато расте, като за 2015 година тя е 12.033 млн. лева.

През 2015 г., освен на вътрешния пазар, Спиди постига напредък в идеята си за интегриране на куриерски услуги и на регионално ниво, чрез услугата Express Balkans, обхващаща страните Румъния и Гърция, таксувани на същите тарифи, както и в България. Услугата е насочена основно към бизнес клиенти, опериращи на съседните пазари. Все още обаче 82.1% от приходите се реализират на вътрешния пазар.

От компанията отчитат 24% пазарен дял в България на пощенските услуги. В края на 2015 г. персоналът е почти удвоен спрямо предходната година, достигайки 915 души.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2016 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27.05.2016 год.

Мажоритарният собственик на дружеството е Валери Мектупчиян с 66.42% от уставния капитал.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст