Акционерите на “Корадо-България” с дивидент от 0.18 лв. на акция

пари плащане бизнес

Акционерите на Корадо-България АД-Стражица ще получат дивидент от 0.18 лв. на акция за 2015 година. Това са решили акционерите на проведеното днес годишно Общо събрание на акционерите. За дивидент е разпределена сумата от 1 580 233.67 лв. Сумата от 193 211.74 лв. отива във фонд резервен, а останалата част от печалбата за 2015 г., в размер на 158 671.99 лв. ще остане като неразпределена печалба. На събранието са присъствали акционери с 8 779 076 броя акции, или 85.70% от уставния капитал.

Това е втората година поред в която българският производител на радиатори ще зарадва акционерите си с дивидент. За миналата отчетна година той беше 0.12 лв. на акция.

За начална дата за изплащането на дивидента е определена датата 10 юни, като дивидентът ще бъде изплащан до 18 август чрез системата на Централен Депозитар АД и клоновата мрежа на ТБ Райфайзенбанк България АД. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 01 юни 2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30 юни 2016 год. 

През изминалата година компанията отчете ръст на брутната си печалба от 46%. Приходите от продажби също се покачват, като спрямо предходната 2014 г. той е 31%. 

Публичното дружество показва доста добри резултати и през тази година. В края на март приходите са вече 5.64 млн. лв. или с 4.37% по-високи спрямо първото тримесечие на 2015 г. Нетната печалба в края на март е 669 хил. лв. Ръстът тук е с внушителните 189 процента, но се дължи както на добрите приходи, така и на оптимизиране на разходите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст