Едва 3.35% е използвания ресурс за обезщетения от Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”

Парламент Зорница Русинова

Във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", за периода 2005-2015 година е натрупан финансов ресурс в размер на 244 212 357 лева. За същия период от него са разходвани за обезщетения 8 185 067 лева. Тези данни бяха оповестени от Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.
 
Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС) е създаден през 2004 г. във връзка с приетия Закон за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР). Законът има за цел да да бъдат обезщетени работниците при изпадане на работодателя в несъстоятелност и отказа му да плати дължимите заплати на работниците и служителите си. Парите от обезщетения се събират като ежемесечни вноски от работодателите, както и от приходи от встъпване в правата на удовлетворени от фонда кредитори в рамките на съдебното производство по несъстоятелност.

Обявените данни показват, че едва 3.35% от събраните средства са били използвани за обезщетения на засегнатите трудещи се. Само за финансовата 2015 година са изплатени 1 118 634 лева на 280 лица, като на 16 лица е било отказано изплащане, показват данните.

Министър Русинова разясни, че за тези 11 години фондът е инвестирал средствата в Държавни ценни книжа(ДЦК) и депозити в БНБ. Натрупаните за тези години лихви от инвестициите в ДЦК са в размер на 57 077 860, а приходите от лихви по депозити в БНБ са на стойност 2 896 776 лева, или обща стойност на тези финансови приходи са в размер на 59 974 636 лева.

Според информацията, за тези 11 години средният разход за обезщетения е 744 097 годишно.

Ето още един създаден закон за защита на работниците в България, който на практика не работи, след като само една минимална част от ресурса се използва по основното му предназначение. Пари събирани от работодателите, но използвани основно за трупането на лихви. Пари оставащи под опеката и на разположение на държавата. Въпросът е кой има полза от тях? Очевидно е, че това не са работниците.

Фондът се състои официално от Директор и 8-членен Надзорен съвет плюс служители на НОИ извършващи административното, техническото, счетоводното, правното и информационното обслужване на фонда. Издръжката на дейността на фонда в размер, установен от надзорния съвет, до 0.3 на сто от годишните приходи на фонда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст