Адвокатурата: реформата нищо не струва!

Висш адвокатски съвет

Българското общество има очевидна и болезнена необходимост от бързо, ефективно и справедливо правораздаване. Но като професионалисти и основни участници в този процес заявяваме, че предлаганите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт по никакъв начин няма да удовлетворят тази необходимост. Такава е оценката на адвокатурата за промените в съдебния закон, както и на тези в глава "Съдебна власт" на конституцията.

В свое становище по темата, прието между гласуването на промените в парламентарната правна комисия и в пленарната зала на Народното събрание, Висшият адвокатски съвет дава цялостна отрицателна оценка на жалкия резултат от поредната "съдебна реформа". В становището се казва, че адвокатурата е призвана да защитава правата и свободите на гражданите и на юридическите лица, както и интересите на обществото. Висшият орган на адвокатурата припомня, че е изразявал нееднократно и последователно становището си по приетата от Народното събрание актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и предлаганите изменения и допълнения на Закона за съдебната власт. 

Внесените изменения не решават обаче основните проблеми и не могат да доведат до ефективна защита на правата на гражданите и юридическите лица. Според адвокатурата ефектът ще е дори обратен – вместо да доведат до прокламираната кардинална реформа на съдебната власт и съдебната система, промените ще задълбочат кризата в тях и проблемите в правораздаването.

"Предлаганите изменения в частта за конкурсите, атестациите, командироването на магистрати, новите правомощия на Инспектората към ВСС и т. н. ще доведат до опасно капсулиране на съдебната власт. Липсват гаранции за достъп до магистратските професии на външни за системата лица. Продължава и подценяването на изискванията за придобиване на юридическа правоспособност, което в дългосрочен план ще задълбочи съществуващата криза във всички правни сфери и най-вече в правораздавателната дейност. Категорични сме, че ефективна реформа в съдебната власт и постигането на качествено правораздаване не може да се постигнат без незабавни адекватни промени в процесуалните закони и свързаното с тях законодателство", се казва в становището.

Според адвокатурата задълбочаването на кризата в правораздаването е предопределено от конституционния модел на организация и функциониране на съдебната власт, който не е променен и с последните поправки в основния закон. В това отношение е направена изключително острата оценка, че конституционната уредба на съдебната власт е в противоречието с основния принцип, че всяка власт произтича от нейния суверен – народа. Особено радикална е позицията на Висшият адвокатски съвет в обяснението на това противоречие. Според него то произтича от липсата на пълноценна конституционна възможност суверенът да участва в прякото формиране на съдебната власт чрез избор и сменяемост на съдии и прокурори.

     

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст