Депутатите се заеха с антитерористичния закон

Депутати

На фона на поредицата терористични актове в Германия и Франция народните представители ударно се заеха със законопроекта за противодействие на тероризма. Досега проектът бе обсъден от Комисията по отбрана, правната комисия, вътрешната и комисията за контрол на службите за сигурност, а в четвъртък (28 юли) влезе в парламента за първо гласуване.

Документът регламентира дейността по превенция на тероризма и посочва критериите за определяне на различните нива на заплаха. Освен това посочва и какви мерки се предприемат при отделните степени на готовност. Проектът посочва, че шефът на МВР е този, който определя нивото на заплаха и степените на готовност, в които трябва да премине режимът на работа на всички министерства, държавни агенции, ведомства, областни и общински управи.

Когато има обосновано предположение, че някой е свързан с терористична дейност, се предприемат превантивни мерки, посочени в законопроекта. Както "Параграф 22" вече писа, те са свързани със значителни ограничения –  например забрана за промяна на местоживеенето без разрешение, забрана за напускане на страната без разрешение, забрана за посещаване на определени места, райони и обекти, забрана за напускане на определено населено място без разрешение, забрана за осъществяване на контакт с определени лица, периодично явяване в районно управление на Министерството на вътрешните работи, отнемане на паспорти и заместващи ги документи и забрана за издаване на нови. Тези мерки се налагат от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или от главния секретар на МВР за срок до 6 месеца.

Един от най-важните текстове в проекта дефинира правилата и реда за провеждане на антитерористични операции в случай на наличие на данни за конкретна заплаха или извършен терористичен акт. Операцията е съпроводена и от временни мерки и ограничения по отношение на гражданските права и свободи. При терористичен акт, причинил смъртта и наранил мнозина, нанесъл е огромни щети на икономиката, проектът предвижда въвеждане на извънредно положение с произтичащите от това необходими ограничения на права и свободи.

Въоръжените сили на България също имат роля в случай на терористично нападение. Те ще имат права за  предотвратяване и преодоляване на последствията от тероризъм, като е предвидено в тези случаи армията да упражнява и полицейски правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Предвидено е обезщетяване за физическите и юридическите лица за реално причинени имуществени вреди при или по повод извършване на нормативно установените действия за предотвратяване и пресичане на заплаха от тероризъм или за преодоляване на последствията от тероризъм.

Предвижда се също така използване на превозни средства на организации, независимо чия собственост са, а в спешни случаи – и на превозни средства, принадлежащи на физически лица, за превозване на лица, нуждаещи се от спешна медицинска помощ в лечебните заведения за болнична помощ, както и за преследване на лица, когато забавянето може да застраши човешки живот или здраве.

На първото си четене в четвъртък (28 юли) законопроектът бе приет с гласовете на 133 депутати. Петима гласуваха "против",  а 14 се въздържаха.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст