ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЕС откачи Чеховата пушка от стената

оръжие

Дори театралната режисура ще претърпи промени, след като в законодателствата на страните членки на ЕС бъдат транспонирани измененията в директивата, регламентираща контрола върху придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие. Прочутата фраза на руския писател и драматург Антон Павлович Чехов, че ако в първо действие на драмата на стената виси пушка, тя непременно ще гръмне в последното действие, очевидно ще напусне областта на драматургията. Тя вече ще присветва в сигнално-червено в тревожните мозъци на експертите по контрол на общоопасните средства (КОС). Това става ясно от проект за изменение на Директивата на ЕС, който евродепутатите ще гласуват през септември. Целта на промените е да се затегне силно контролът върху всички оръжия, включително и върху газовите и сигналните, които могат да бъдат преработвани в бойни.

Ако проектът бъде гласуван и приет, в обсега на регулацията му ще попаднат не само огнестрелните пушкала, но и т.нар. от Европейската комисия "салютни и акустични оръжия". Те са специално видоизменени за изстрелване на халосни патрони и  единствената им възможна употреба е в театрални представления, във фотографски сесии, при заснемане на филми и телевизионни продукции. Но те също ще бъдат проверявани и описвани от експертите по КОС, сочи проектът.

Намеренията на еврокомисарите да затегнат контрола върху оръжията, придобивани от граждани, бяха провокирани от възможността такива пушкала да бъдат използвани от тежката и организирана престъпност, както и от терористични организации. Серията от координирани атентати във Франция от есента на 2015 г. насам са мотивирали експертите на комисията да предложат мерки за строг контрол. "Тези трагични събития ясно свидетелстват за многостранната заплаха, която произтича от организираната престъпност, и показват защо е необходимо чрез координиран и последователен подход да се укрепи още повече борбата, която водим с трафика на огнестрелни оръжия. Терористичните атентати в Париж, в Копенхаген и във влака Thalys показаха връзката между организираната престъпност и тероризма, по-специално в снабдяването с огнестрелни оръжия", се казва в мотивите на Директивата на ЕС.

В момента придобиването, притежанието, вносът и износът на огнестрелни оръжия за гражданска употреба са включени в широкообхватна регулаторна уредба на ЕС, залегнала в Директива 91/477/ЕИО и изменена с Директива 2008/51/ЕО. В тези нормативни актове са дефинирани различните категории от огнестрелни оръжия, според тяхната опасност. Полезно е да се знае, че в категория А например са забранените огнестрелни оръжия с бойна цел. Категория В включва оръжията, подлежащи на разрешителен режим – тях ги използват най-вече стрелци и ловци. В категория С вече попадат огнестрелни оръжия, подлежащи на деклариране –  това основно са огнестрелни оръжия, използвани от ловци. Категория D е за други огнестрелни оръжия и е приложима най-вече за дългоцевните еднозарядни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев.

Въпреки съществуващите досега мерки за контрол еврокомисарите са отчели, че има пропуски  – например много оръжия са преработвани и видоизменяни, и по този начин те се озовават в друга категория на огнестрелните оръжия. Това се отнася най-много за пушкалата, изстрелващи халосни патрони – т.нар. предупредителни и сигнални оръжия, които са с пълнител, с отвор за излизане на газ, разположен отпред, отстрани или отгоре и които са специално проектирани и конструирани с цел да се подава предупреждение или сигнал. Те имат едно-единствено предназначение – изстрелване на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества и подобни вещества или на пиротехнически боеприпаси. Към тях спадат популярните у нас "газови" оръжия. Рискът от преработката им е висок. А европейските служби пък вече са засекли в арсенала на някои терористични групи бойни пищови, видоизменени в газови. Ето защо е наложително да се разреши проблемът с видоизменените оръжия, използвани за извършването на престъпления, като те бъдат включени в обхвата на директива. За тази цел експертите на Еврокомисията вече разработват съответните технически спецификации, благодарение на които преработката на предупредителни, сигнални, салютни и акустични оръжия в бойни ще стане невъзможна.

Директивата удря и търговията на пушкала чрез интернет. Продажбата на огнестрелни оръжия и на компоненти за тях чрез средства за дистанционна комуникация е сериозна заплаха за сигурността, отчита Еврокомисията. Ето защо ще се предприемат мерки за ограничаване на продажбата им само от лицензирани оръжейници, но не и в интернет.

Затегнатият контрол ще засегне и колекционерите на оръжия за гражданска употреба. За първи път директивата обхваща и тях, тъй като при предварителните проучвания колекционерите са идентифицирани като възможен източник на трафик на огнестрелни оръжия. Те могат да събират експонати за хобито си, но само след получаване на разрешение и подаване на декларация.

Ловците също ще си изпатят от промените. Директивата предвижда забрана на полуавтоматичните огнестрелни оръжия, тъй като те лесно могат да бъдат преработени в автоматични. Освен това, независимо дали могат да бъдат видоизменяни в образци от категория А, някои от тях и в момента са доста опасни заради възможността да зареждат голям брой патрони.

От есента на 2016 г., когато директивата влиза в Европарламента, възможно е да бъдат приети и общи правила в ЕС за маркировка на оръжията. Уникалната маркировка включва името на производителя, държавата или мястото на производство, серийния номер и годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер. Маркировката се нанася върху цевната кутия на огнестрелното оръжие. Информацията за маркираните оръжия ще се съхранява в обща регистрационна система за неопределен срок. Тази система за регистриране на данни ще съдържа информация относно типа, марката, модела, калибъра, серийния номер на всяко огнестрелно оръжие и имената и адресите на доставчика и на лицето, което го е придобило и го притежава. Тези данни, включително и информацията за дезактивираните пушкала, се съхраняват, докато компетентните органи удостоверят унищожаването на огнестрелното оръжие. Освен това всяка страна членка на ЕС трябва да гарантира, че регистрите на оръжейниците и на оръжейните посредници, работещи на тяхна територия, е свързана към компютризираната система за регистриране на данните на огнестрелните оръжия.

След гласуването на директивата наесен Съветът на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейският парламент ще преценят какъв срок ще дадат на държавите членки, за да вкарат в националното си законодателство новите мерки за засилен контрол. Най-вероятно страните ще имат една година, което означава, че мерките влизат в сила от 2018 година.

Кой може да придобие и притежава оръжие?

Според директивата придобиването и притежаването на пушкала се разрешават само на лица, които имат основателна причина за това. Те трябва да са навършили 18 години. Онези, които не са навършили 18 години, трябва да имат разрешение от родителите или да се намират под надзора на родител или на друго пълнолетно лице, притежаващо валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов. Задължителното условие е кандидатът за притежание на оръжие да не представлява опасност за себе си, за обществения ред или за обществената безопасност. Наличието на присъда за тежко умишлено престъпление се смята за показателно за такава опасност, се казва в проекта. Кандидатите преминават през стандартни медицински прегледи при издаване или подновяване на разрешителните. Разрешителното се отнема, ако което и да било от условията, въз основа на които е издадено, вече не е изпълнено. Страните членки не могат да забраняват на лица, които пребивават на тяхна територия, притежаването на оръжие, придобито в друга държава членка, освен ако забраняват придобиването на същото оръжие на тяхна територия, се уточнява в директивата.

 

Българинът – въоръжен до зъби

Според Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия у нас закупуването на газово оръжие е на свободен режим.

Около 140 000 българи притежават газови пистолети, а през първите шест месеца на тази година 53 199 са се сдобили с въздушни пушки с кинетична енергия над 24 джаула. 211 486 българи притежават завиден арсенал – те са въоръжени с 340 583 броя пистолети, револвери, автомати, карабини, едноцевки, пушки-помпи, картечни пистолети, комбинирани, полуавтоматични, ловни автомати и картечници. 50 000 са хората с бойно оръжие за лична защита, близо 40 000 оръжия са регистрирани от охранителните фирми. Това показа проверка на прокуратурата след инцидента в Лясковец през 2014 г., когато  въоръженият до зъби Петко Петков уби командоса от СОБТ Емил Шарков и рани още петима негови колеги. Установено бе, че Петков  държал незаконно в къщи ловна карабина ИЖ, полуавтоматична ловна карабина Arsenal, полуавтоматична едноцевна пушка Baikal и двуцевна гладкоцевна пушка ИЖ.

България се нарежда на 88-о място по брой на оръжията на глава от населението от 178 страни от цял свят и на 14-о място в Европейския съюз. В момента в държавата не съществува единен регистър на оръжията, както сочи изискването на закона и Директивата на ЕС. Такъв ще има едва през 2018-а, може би, ако МВР намери пари, да го направи.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст