ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Сдруженията и фондациите ще се пререгистрират

Депутати

Сдруженията и фондациите вече няма да се регистрират в съдилищата, а в Агенцията по вписванията (АВ) – както фирмите. Всички вече вписани неправителствени организации ще трябва да се пререгистрират в агенцията в срок до 31 декември 2020 г., а държавна такса за тази пререгистрация няма да се дължи. Централният регистър само на сдруженията с общественополезна цел, който досега водеше Министерството на правосъдието, пък изобщо отпада.

Сегашните регистри на сдруженията, които съществуват във всеки съд в държавата, ще се съберат на едно място. Така вече на практика ще е невъзможно съвпадението на имена на организации с нестопанска цел – ако едно име на НПО е веднъж вписано, няма да може да го ползва и друга организация.

За първи път се въвежда и задължителен срок, в който сдруженията ще трябва да поискат да стане регистрацията на промени в устава им или избор на нови управителни органи – досега липсата на такъв срок позволяваше тази информация да не се актуализира с месеци и даже с години.

Всичко това са само част от промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които депутатите приеха на второ четене в четвъртък (8 септември). Предложенията за изменението на този закон бяха направени с мотива, че сегашната практика – всеки съд да регистрира сдружения и фондации, води до много противоречиви съдийски решения. Не гарантира в достатъчна степен също публичността и гражданския контрол върху тяхната дейност. Освен това регистрацията в съда отнема повече време, а и изисква по-голям ресурс (и професионален, и финансов) на сдруженията и фондациите. Идеята е с прехвърлянето на регистрите към АВ вписването на неправителствените организации да става по-бързо, по-евтино и по-прозрачно.

Най-големи спорове в пленарната зала предизвика въпросът кой ще разпределя финансирането за организациите в обществена полза. Стана ясно, че всяка година държавата отделя около 1 млн. лв. за подкрепа на проекти, разработвани от различни граждански организации. Такива пари ще бъдат осигурявани и от хазната и занапред. Размерът на сумата ще се гласува всяка година със Закона за държавния бюджет. А разпределянето им ще се прави по предложение на нарочен Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет. Той ще работи по правилник, изработен от МС и ще провежда държавната политика в подкрепа на гражданското общество. В съвета ще влизат представители на 15 неправителствени организации с минимум пет години "стаж" в общественополезните дейности и един вицепремиер.

Кои организации ще бъдат предпочетени ще стане ясно след процедура по избор, която се обещава да бъде публична и прозрачна – правилата й обаче тепърва ще се пишат.

Освен с разпределяне на финансирането съветът ще се занимава и с друго: ще дава становища по законопроекти, ще събира информация за финансирането на НПО с публични средства и ще следи за тяхното ефективно използване, ще следи за изпълнението на държавната стратегия за развитие на гражданските организации.  И ще се отчита всяка година пред Министерския съвет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст