Горанов поряза Бъчварова на финала

Министерски съвет Румяна Бъчварова

С година се отлага учредяването на новото Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги" на МВР – единственото, което вътрешният министър Румяна Бъчварова в оставка успя да запази между всички идеи за реформа, бламирани от ПГ на ГЕРБ. Това става ясно от преходните и заключителните разпоредби в Закона за държавния бюджет, с които се променят и текстовете от Закона за МВР, регламентиращи предприятието.

В преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета са записани нови параграфи, с които се уточнява, че служителите от пунктовете за регистрация на автомобили, както и държавните служители, занимаващи се с отпечатването на български документи за самоличност, засега остават на същите щатове и длъжност. Както е известно, те трябваше да бъдат преназначени на трудово правоотношение от началото на февруари тази година, както сочеше ЗМВР. В разпоредбите на Закона за бюджета обаче  е записано, че това ще се случи чак от 1 януари 2018 година: § 73. (В сила от 01.01.2018 г.) (1) Считано от датата на влизане в сила на този закон, се прекратяват служебните правоотношения на:

1. държавните служители в ОДМВР, осъществяващи към датата на влизане в сила на този закон дейности по предоставяне на услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства;

2. държавните служители, осъществяващи към влизането в сила на този закон дейности, свързани с предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.

§ 74. (В сила от 01.01.2018 г.) (1) Считано от датата на влизане в сила на този закон трудовите правоотношения на следните лица преминават към Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги" съгласно чл.123 от Кодекса на труда:

§ 75. (В сила от 01.01.2018 г.) (1) При желание от страна на служител по § 73 със същия се сключва трудов договор за работа в Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги", считано от датата на влизане в сила на този закон.

Текстовете, които регламентираха създаването на новото Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги", бяха подкрепени от народните представители в началото на октомври миналата година. "За" реформата застанаха 74 депутати, 9 бяха "против", а 7 се въздържаха.

Тогава те приеха, че новата структура ще се нарича "Център за предоставяне на услуги", но ще изработва и поддържа програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР. Центърът ще извършва също предпечатна подготовка, ще отпечатва бланки, образци и документи, ще поеме и издаването на личните карти, и регистрацията на моторни превозни средства. 

Сред услугите ще бъдат и дейности, определени със Закона за електронното управление и със Закона за електронната идентификация и възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на вътрешните работи. Финансирането на дейността му ще се извършва чрез такси, събрани по Закона за движение по пътищата, от държавния бюджет чрез бюджета на МВР, приходи от собствена дейност, от лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания, както и от безвъзмездно предоставени средства (дарения).

Депутатите от 43-ото НС одобриха предложението на Бъчварова новосформираното звено да има статут на държавно предприятие по Търговския закон и със седалище в София. Териториалните му клонове ще се определят от шефа на МВР. Предприятието ще се ръководи от изпълнителен директор и от управителен съвет. Директорът ще се назначава от вътрешния министър и ще взема решения за откриване и за възлагане на обществени поръчки на стойност до 100 000 лева. 

За да е ясна позицията на служителите в МВР, изпълняващи дейности, които се предвижда да преминат в новото предприятие, бяха предложени няколко разпоредби, които да уредят прекратяването на съответните служебни правоотношения. С тях се осигури плавното преминаване на трудови отношения и се създава възможност за постъпване на работа в държавното предприятие, гарантирайки им правото на труд.

Според вносителите от кабинета на ГЕРБ трансферът на подобни нетипични спомагателни дейности в действащия закон ще позволи фокусът в дейността на структурите на Министерството на вътрешните работи да бъде върху изпълнението на основните дейности за защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.

Още тогава депутатите от БСП Красимир Янков и Атанас Мерджанов посочиха, че създаването на подобно предприятие е нарушение на европейските норми. Янков заяви, че е нарушено и българското законодателство. Според него министърът на финансите трябва предварително да попита Европейската комисия дали може да се прави такова предприятие, в което държавата да налива средства. По думите на Янков Народното събрание няма право да въвежда норми, по силата на които да създава структури, осъществяващи прикрита търговска дейност, представена като административни услуги. А според Мерджанов промените в закона се приемат единствено заради това предприятие.

Промените в Закона за държавния бюджет очевидно означават, че в крайна сметка финансовият министър в оставка Владислав Горанов все пак се е вслушал в мотивите на опозицията. И е предпочел да пореже колегата си Румяна Бъчварова, вместо да нагази в дълбоките води на Европейския съд, в който неминуемо щеше да се озове. Всъщност това не е първица за Горанов – в края на 2015 г. той използва Закона за държавния бюджет, за да окастри пакета от социални придобивки на работещите в сектор "Сигурност". Това също беше направено без съгласието на Румяна Бъчварова. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст