ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Администрацията дава малки глоби, разкри БОРКОР

Елеонора Николова

В редица закони размерът на глобите и имуществените санкции е неоправдано нисък и не съответства на обществената опасност на деянията – до такъв извод са стигнали експертите в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), известен повече като БОРКОР. Анализаторите в центъра публикуваха доклад на тема "Идентифициране на съществуващи корупционни рискове и практики при осъществяване на контролната и санкционната дейност на администрацията. Модел на решение". 

В изследването се посочва като пример авиационното произшествие, което застрашава сериозно живота и здравето на гражданите. Глобата обаче не е адекватна – от 500 до 2000 лв. за "лице, което наруши реда и правилата за сигурност на авиационен оператор по време на полет"; "минимален размер на глоба от 3000 лв. за лице, което управлява въздухоплавателното средство, след като е употребил алкохол или друго упойващо вещество". По данни на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" за 2015-а и 2016 г. са съставени само 3 акта за установяване на административно нарушение и са издадени само 2 наказателни постановления. Събраните суми за тези две години са в размер на едва 4000 лв., сочи докладът.

Неадекватни са санкциите при някои нарушения по Закона за железопътния транспорт – например глоба от 100 до 400 лв. за "длъжностно лице, което експлоатира или допусне в експлоатация подвижен жп състав с неизправности по спирачните системи, ходовите части, устройството за бдителност и регистриращия скоростомер". Ако машинист "допусне подминаване на затворен сигнал, закриване на дистанция, срязване на стрелка, удар върху стоящ подвижен жп състав или нагазване на "баластова призма", предвидената санкция е от 100 до 500 лв. Тези разпоредби не са актуализирани от 2002 г., са установили експертите в центъра.

Влизането и излизането от територията на страната на лица, застрашаващи националната сигурност, също е деяние с висока степен на обществена опасност. Но и в този случай е установен необичайно нисък размер на наказанията – глоба от 500 до 1000 лв. за длъжностно лице, което не изпълни свое задължение по Закона за ДАНС, и минимален размер на имуществената санкция от 3000 лв. за въздушен превозвач, който не предостави на Националното звено към ДАНС данни за пътниците.  

За преодоляването на тези слабости центърът предлага да бъдат ревизирани административнонаказателните разпоредби на законите, като предвидените наказания бъдат установени в размери, които съответстват на обществената опасност на деянията.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст