СДВР строи нов дежурен център

От следващата година столичната дирекция на МВР ще обитава ремонтирана сграда на ул. "Антим I" № 5, а оперативните дежурства ще се извършват в чисто нов дежурен център. За тази цел СДВР пусна в средата на септември обществена поръчка с предмет "Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР – ул. "Антим I" № 5. Поръчката е в ход,  събират се оферти, а миналата седмица приключиха огледите на сградата.

Както е известно, централната  сграда на СДВР, която се състои от административна част, от хранителен блок и Електронно-изчислителен център (ЕИЦ) е въведена в експлоатация през 1983 г., като хранителния блок е достроен три години по-късно. По план централата на СДВР се състои от основно седеметажно тяло и от един подземен сутерен във форма на каре и отделени на фуга две едноетажни, гаражни тела. В средата на сградата  е оформен вътрешен двор, в който е ситуирано едноетажно тяло, предназначено  за гараж.

Новата поръчка цели обновяване  на цялата сграда. Ще бъде обособен Обединен дежурен център на втория етаж и ще бъдат обновени  помещенията на химическата лаборатория на третия етаж. Столичните полицаи ще крачат по нови  настилки, стените ще бъдат пребоядисани, ще бъдат монтирани окачени тавани по коридорите и в помещенията в сградата. В цялата сграда вратите ще бъдат подновени.  В стълбищните клетки допълнително ще се монтират димоуплътнени врати. Предвижда се  цялостно реновиране на хранителния блок с доставка и монтаж на ново оборудване.

Максималната стойност на поръчката е 470 000 лв. без ДДС, като срокът на изпълнение не трябва да превишава 60 дни. За това време изпълнителят ще построи работната зала на центъра, зона за радисти, зала за видеонаблюдение, зала за оперативки, сървърно помещение, стая за архива на дежурния център, сервизни помещения на чистачките, 13 кабинета, ситуационен център, пресцентър, кухненски блок, баня и музей.

И докато столичната дирекция е под пара заради предстоящите ремонти и ново строителство, колегите им от Института по психология на МВР сериозно са се захванали с корупцията в системата. Там са обявили обществена поръчка на стойност 406 000 лв. без ДДС, като целта е всички служители в института да бъдат обучени да работят с детектор на лъжата, известен като полиграф. Средствата за поръчката идват от програмата на ЕС "Добро управление". Проектът включва "Провеждане на обучение за работа с полиграф" и "Обучение на правно-етични и организационни аспекти на приложението на полиграфския метод при проверки/изследвания за лоялност на служители и превенция на корупцията". По първата позиция се предвижда обучение на 25 служители на Института за психология за работа с полиграф в рамките на десет месеца. Обучението трябва да обхваща тематично и процедурно основните аспекти в компетентността по прилагане на полиграфския метод. Една от целите е придобиване на знания при изследване на лоялно поведение на служителите на МВР. По втората позиция се предвижда провеждането на три двудневни семинара за общо 75 служители на Института по психология на МВР, които ще бъдат запознати с правните и организационните аспекти при използване на полиграф за целите на изследвания за лоялност на служителите и превенция на корупцията в системата на МВР.

Обществената поръчка за обучение с детектор на лъжата е част от по-мащабен проект. Институтът е бенефициент по проект "Разширяване на експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация". Той се изпълнява с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма "Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта са заложени обучения на над 6158 служители на МВР, както и две мащабни емпирични проучвания с над 1600 изследвани лица. Периодът на реализация на проекта е 27 месеца, с обща стойност 3 450 059,08 лева.

Една от дейностите по изпълнението му предвижда проучване на психологични концепции и методики върху агресията, създаване на изследователски инструментариум и провеждане на специализирано интерактивно обучение на служители на МВР. В рамките на тази дейност ще бъдат изследвани 660 служители с експертната подкрепа на представители на Института за изследване на населението и човекът към БАН. В обученията ще участват 6058 служители на МВР от цялата страна. Друга дейност от проекта ще представлява специализирано експертно изследване на тема "Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед успешно прилагане на ранна превенция".

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст