Застраховката за дома е необходимост

атанас узунов

"Причина за недостатъчното проникване на застрахователните услуги е очакването на българина, че в случай на природни бедствия държавата е задължена и трябва да се грижи и да възстановява загубеното на всеки гражданин."

"Застрахованите жилища едва ли надхвърлят 10%."

"Предложихме промоция по застраховка "Уютен дом" с до 45% отстъпка от цената й, което я прави съвсем достъпна."

Г-н Узунов, наскоро оповестено национално проучване показа, че близо 40% от българите никога не са сключвали застраховка, а 80% от тези, които са си купували такава услуга, са си взимали единствено задължителната за автомобилистите "Гражданска отговорност". Защо имуществените полици не са в полезрението на средния българин, въпреки че почти всеки от нас живее в собствено жилище?

– Основните причини за сравнително ограниченото застрахователно проникване в България са все още ниските доходи, липсата на трайно изградено доверие към застрахователите и недотам развитата застрахователна култура. Дълги години преди демократичното развитие на страната доброволното застраховане е липсвало, поради което в обществото няма изградени навици и разпознаваемост на застрахователната материя, с изключение на задължителното застраховане. Като добавим и първите години на прехода, а и изградения публичен имидж на застрахователите като институции, в които паричният поток тече само в едната посока, то определено е необходимо време за създаване на доверие у хората към тази дейност. Не на последно място причина за недостатъчното проникване на застрахователните услуги е и очакването на българина, че в случай на природни бедствия, на големи аварии, на пожари или наводнения държавата е задължена и трябва да се грижи и да възстановява загубеното на всеки гражданин.

Споменахте помощите за щети, причинени от природни стихии. Отразиха ли се по някакъв начин законовите промени, които ограничават плащанията на държавата в подобни ситуации? Нарасна ли например интересът към застраховките на дома?

– На този етап не се забелязва осезаем ефект. Според мен хората преди всичко трябва да осъзнаят реалната полза от имуществените застраховки и възможността да си осигурят спокойствие и сигурност. Много често застраховката може да се окаже решаваща, защото се случва щетите от природно бедствие или пожар да са толкова големи, че да бъде непосилно да бъдат посрещнати разходите за ремонт. В такива ситуации полицата е единственият начин за адекватно възстановяване на загубите, без това да наруши семейния бюджет и да се налага да се търси помощ било то от приятели и роднини, или от държавата.

Скъпи ли са обаче тези полици? И какво всъщност покриват?

– Въпреки всеобщото мнение смятам, че застраховките за дома са напълно достъпни. Има различни видове имуществени застраховки – по-евтини и по-скъпи, според потребностите и бюджета, с който разполага клиентът. Например, в зависимост от избраните рискове на покритие и сумата, на която се застрахова даден апартамент, цената може да варира от 20-30 лв. до 250 лева. Ние обясняваме всичко това внимателно на клиентите, тъй като са налице специфична застрахователна материя и терминология. Целта е хората да знаят предварително какви са условията по застраховката, какви рискове покрива, какъв е лимитът, до който се изплаща обезщетение, за да могат да направят правилния избор и да са наясно какво получават срещу парите си. В "Алианц България" имаме различни застрахователни решения, предназначени за широк кръг от потребители, целящи да отговорят на индивидуалните потребности на всеки един. За да могат повече хора да предпазят своя дом, предложихме промоция по застраховка "Уютен дом" с до 45% отстъпка от цената й, което я прави съвсем достъпна. Застраховката осигурява защита на движимо и недвижимо имущество срещу често срещани рискове като пожар, природни бедствия, наводнение, земетресение, късо съединение и други. Покриват се и разходи за ограничаване на вредите при събитие, както и за отстраняване на развалини и други. С цел да не натоварват семейния си бюджет предлагаме на клиентите възможността да плащат разсрочено премията.

Какъв смятате, че ще бъде ефектът върху застрахователния бранш, ако внесеният в парламента законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, гарантиращ независимост на комисията, бъде приет? Ще се отразят ли допълнителните вноски, които застрахователите ще трябва да правят върху цените на полиците?

– Застрахователната цена се базира на технически разчети и разходите са част от тях. Само определена по този начин цена може да гарантира възможността на застрахователя за адекватни плащанията към потребителите на застрахователни услуги. В този смисъл може да се очаква допълнителните вноски да намерят отражение в цените.

Какъв според Вас е делът на застрахованите жилища и как стои страната ни на фона на другите източноевропейски страни?

– Хората, които са осъзнали необходимостта за осигуряване на застрахователна защита на своя дом, си правят застраховка. Трудно е да се посочат точни данни за застрахованите жилища, но те едва ли надхвърлят 10%, в това число са включени и застрахованите по изискване на банка кредитор ипотекирани жилища. Това е далеч под равнището в други източноевропейски държави.

Подкрепяте ли предложението от Програмата за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment Program – FSAP), която направи смесената мисия на Световната банка – МВФ, за задължителни застраховки на дома? Какви смятате, че са адекватните средни цени за подобни застраховки и какви биха били средните обезщетения при бедствия?

– Основен принцип в имущественото застраховане е доброволният избор. Но имайки предвид все по-честите природни бедствия, които ни връхлитат, евентуалното създаване на катастрофичен пул с ограничено покритие би било предпоставка за предоставяне на по-добри условия за потребителите поради високото проникване чрез административна мярка.

От друга страна, налагането на задължително застраховане на лично имущество следва да се обмисли внимателно с оглед на това, как ще бъде прието от обществото. Дали няма да се възприеме като още един данък.

Според мен за разчети е твърде рано да се говори предвид липсата на база за предварителни калкулации. За тях ще бъде необходимо използването и на актюерска информация.

Какви са очакванията Ви за развитието на пазара на имуществените застраховки през 2018-та?

– През последните години се забелязва плавен ръст на пазара на имуществено застраховане, който отдаваме основно на популяризиране на застраховането в резултат на зачестилите природни бедствия. Икономическите фактори, които допринасят за това са и ръстът на БВП, увеличаването на доходите на населението, засилващото се кредитиране на жилищни имоти, не на последно място – и изключително добрите цени на застраховката домашно имущество. 

 

Атанас Узунов  е завършил магистърска степен по международни икономически отношения в Икономическия университет във Варна. Кариерата си в застраховането започва през 1993 година. От 1999-а е част от екипа на ЗАД "Алианц България", като преминава през различни мениджърски позиции, свързани с подписваческа и ликвидационна дейност в общото застраховане.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст