“Централен депозитар” и НАП с нова електронна услуга за гражданите

Васил Големански - Заместник-председател на СД на БФБ

"Централен депозитар" АД и Национална агенция за приходите (НАП) пускат обща електронна услуга за гражданите. От днес всеки ще може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на депозитаря. Тя ще се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция за приходите.

"Новата електронна услуга, която разработихме заедно с НАП, има за цел да улесни гражданите, да направи достъпа им до информация за собствеността върху финансови инструменти бърз и безплатен. Това е част от системните ни усилия да стимулираме интереса към инвестициите в акции, както е и начин да развиваме успешно капиталовия пазар в страната ни“, казва Васил Големански, изпълнителен директор на "Централен депозитар" АД.

"Правим поредната крачка в посока по-бързо и лесно обслужване на клиентите и на двете администрации. Вярвам, че с предлагането на повече и по-качествени е-услуги насърчаваме доброволното спазване на законодателството", коментира и Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП.

"Централен депозитар" АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Акционери на депозитаря са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа.

Националната агенция за приходите администрира събирането на данъци и осигурителни вноски, както и на други публични и частни държавни вземания. НАП представлява държавата и в делата за търговска несъстоятелност. Агенцията насърчава доброволното плащане, като предлага нови и модерни услуги, с които улеснява своите клиенти. Основните функции на НАП са свързани с обслужването на гражданите и представителите на бизнеса във връзка с техните данъчни и осигурителни задължения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст