Фондовете на “Карол КМ” за Източна Европа с висока доходност

Финанси

Фондовете с фокус върху Източна Европа, управлявани от "Карол Капитал Мениджмънт", са с най-висока доходност в България за 2017-а. Те са единствените български фондове с възвръщаемост над 20% за изтеклата година.  Най-печеливш сред всички 120 фонда в у нас е ДФ "Адванс Инвест" с резултат от +21.17% за годината, а ДФ "Адванс Възможности в Нова Европа" е след него с положителна доходност от +20.6%, според данните на Българска асоциация на управляващите дружества. Двата фонда са и в Топ 10 по доходност за 2017 г. на фондовете в световен мащаб, които инвестират в региона на Източна Европа.

ДФ "Адванс Инвест", инвестиращ в акции в България и Румъния, се възползва от ръста на фондовите пазари, подкрепен от силното развитие на икономиките на двете балкански страни. Колективната схема успя да победи по доходност освен всички останали местни фондове, така и основните борсови индекси в България и Румъния.

"Изминалата година може да бъде определена като годината на положителните очаквания и положителните икономически резултати", коментира Тихомир Каунджиев портфолио мениджър на ДФ "Адванс Инвест". Основният бенчмарк на "БФБ-София" – индексът SOFIX, приключи годината с ръст от малко над 15 на сто. За годината румънският индекс BET формира ръст от 9.4% за годината. "Сравнителния анализ на макроданните показва, че румънската икономика отбелязва 8.6% растеж на годишна база за третото тримесечие на 2017 г., докато българската регистрира ръст от 3.9% за същия период", добави Тихомир Каунджиев. Към момента икономическа среда в двете страни изглежда стабилна, което според експертите на "Карол Капитал Мениджмънт" е предпоставка за добри перспективи и по-високи бъдещи корпоративни резултати.

ДФ "Адванс Възможности в Нова Европа" – инвестиращ главно на борсите от Централна Европа и Прибалтийските страни, също спечели от отличните макроикономически показатели и корпоративни резултати в региона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст