ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК ще проверява покупката на ТБ “Виктория”

Търговска банка Виктория ЕАД

Комисията за защита на конкуренцията ще извърши анализ на сделката за търговска банка "Виктория", съобщиха от антимонополния орган в понеделник (21 май). Проверката на КЗК се очакваше. Тя бе оповестена преди  вече повече от месец, след като на 16 април синдикът на КТБ обяви, че Инвестбанк е избрана за купувач на ТБ "Виктория".

От съобщението на регулатора се разбира, че сделката ще окаже въздействие върху пазара в България на банкови услуги.  КЗК посочва  още, че всяко заинтересовано лице може да представи информация или да изрази писмено становище, свързано със  сделката. Това трябва да се случи в срок от една седмица след обявяването на проверката. 

Ако проверката на КЗК приключи със становище, че  покупката няма да доведе до прекомерна концентрация на пазара и до нарушаване на Закона за защита на конкуренцията, Инвестбанк трябва да плати на синдика на КТБ договорената цена за капитала и да върне депозита, който КТБ има в ТБ "Виктория". След това синдикът на КТБ ще прехвърли на Инвестбанк акциите на ТБ "Виктория", а впоследствие трябва да започне процедура за поглъщането на банката.

Напомняме, че сделката бе  резултат от проведената  процедура за продажба на ТБ "Виктория" по реда на Закона за банковата несъстоятелност, открита с решение от 29 юни 2017 г. на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). В първия етап на процедурата участваха четирима кандидат-купувачи, а след извършен дю дилиджънс  обвързващи оферти подадоха само Инвестбанк и  Българо-американската кредитна банка. След проведени преговори, анализ и съпоставка на финансовите параметри на подадените окончателни оферти  синдикът на КТБ  избра "Инвестбанк" за купувач на продаваната съвкупност от финансови активи. Изборът бе одобрен с решение на управителния съвет на ФГВБ от 26 март 2018 година.

Инвестбанк е поела задължение за пълно погасяване на експозицията на КТБ към ТБ "Виктория" заедно с дължимите лихви към датата на приключване на сделката.

"Погасените в резултат от оперативната дейност на ТБ "Виктория" ЕАД краткосрочни и дългосрочни задължения в периода от 2015 г. до датата на подписване на рамковия договор, както и постигнатата цена на продаваната съвкупност от финансови активи осигуряват не само пълно възстановяване на направената от КТБ АД (н) през юни 2014 г. инвестиция под формата на акции и други финансови инструменти, но и формират положителен нетен паричен поток (печалба) в размер на около 2 800 000 лв.", обяви синдикът на КБТ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст