ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Застрахованите не получиха адекватна защита

калоян паргов

Във връзка с казуса "КФН – ЗК "Олимпик" най-важен в случая е въпросът за правата на хората, които имат застраховки в ЗК "Олимпик" и как те могат да си потърсят обезщетенията или да си върнат неизползваната част от премията. За съжаление не се дава ясен и изчерпателен отговор на този въпрос. Казусът има две страни. Едната е свързана с неизтеклата част от полиците, които бяха прекратени на 17 август. Хората имат право да получат остатъка от внесените от тях премии, но това ще се случи в рамките на общата процедура по ликвидация на застрахователя, който е кипърски. Процедурата по несъстоятелността може да бъде много дълга и не се знае какво ще остане от масата на несъстоятелността за държателите на полици.

Другата важна страна е свързана с изплащането на обезщетенията по застрахователни събития, настъпили до днешна дата включително. Надзорният орган по застраховането на Република Кипър изцяло администрира процедурата по ликвидация и отнемането на лиценза на застрахователя, следователно би трябвало Кипърският гаранционен фонд да поеме изцяло изплащането на обезщетенията. Съгласно Кодекса за застраховането Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК "Олимпик" (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър. Съгласно чл.29, буква "С" от Кипърския закон за задължителната застраховка при ползване на моторни превозни средства  Застрахователният фонд в Република Кипър изплаща обезщетения на трети лица, когато щетите са причинени при управление на моторно превозно средство, чийто застраховател е обявен в несъстоятелност. Както изглежда обаче, Застрахователният фонд на Кипър не иска да признае това задължение, тъй като 90% от полиците са в България и тук са се плащали и вноските – по 11.00-11.50 лв. на полица – в българския Гаранционен фонд. Тоест кипърският фонд трябва да плати, без на практика да е получавал пари от тези застраховки. Вероятно е да се стигне до продължителен арбитраж между двата фонда, за да се достигне евентуално до някакво споразумение.

Резонен въпрос е, какво е направила КФН, за да не възникне тази ситуация? Независимо от това, че Олимпик е оперирала в България чрез клон, КФН има право да сигнализира в Кипър, че компанията продава застраховки по неадекватно ниски цени, да поиска извършването на проверка, да запита изпълнени ли са изискванията по Платежоспособност II?

В  тази връзка може да бъде поискано:

Въвеждане на "бонус малус" – система за оценка на риска – и заплащане на гражданска отговорност на шофьор, а не на автомобил, без залепване на стикер на автомобила.

Въвеждане на референтни стойности на минимални цени, задавани от КФН, под които никой да не може да продава гражданска отговорност. Цените да са адекватни на поетите рискове. (Според насоки от Световната банка към КФН от 2017 г.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст