ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Несигурната среда и недостигът на работна сила са най-сериозните проблеми в промишлеността

Лека промишленост

През декември 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец  в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността. Това показват данните на Националния статистически институт. 

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 2.7 пункта главно поради по-резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата производствена активност се запазва, като очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават най-сериозните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 37.0 и 34.1% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През декември съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва приблизително нивото си от предходния месец. Анкетата регистрира подобрение в оценките на строителните предприемачи относно настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са по-резервирани. Основните проблеми за дейността продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, макар че през последния месец се отчита намаление на негативното им влияние. Относно продажните цени в строителството мениджърите не очакват промяна през следващите три месеца. 

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ остава приблизително на равнището си от ноември. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и очакванията за следващите три месеца са по-резервирани. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст