ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ББР с нов продукт в подкрепа на частните земеделски стопани

Фермер

"Българска банка за развитие" АД въвежда нов продукт за индиректно финансиране на частните земеделски стопани, съобщиха от кредитната институция.

Он-лендинг програмата ще се реализира в партньорство с желаещите финансиране взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, които ще бъдат получатели и дистрибутори на финансирането от страна на държавната банка.
В момента в страната има 26 кредитни кооперации, които ползват най-често финансиране от международни фондове, за да го насочат към частните земеделски стопани. Чрез финансирането на кредитните кооперации "Българска банка за развитие" ще има възможност да подобри достъпа до паричен ресурс на стотици частни земеделски стопани и производители – членове на кредитните кооперации и техните дребни земеделски стопанства в редица отдалечени региони на страната, където често няма активност на търговски банки.
Стартовият бюджет на Програмата е 15 000 000 лева. Максималният размер на кредита за инвестиционно и оборотно финансиране на земеделските стопани-членове на кредитните кооперации е 50 000 лева. Годишният лихвен процент за редовна главница заедно с надбавките не следва да надвишава 8.5%, а общият размер на таксите и комисионите не трябва да надвишава 1%, уточняват от "Българска банка за развитие".
При оборотните кредити максималният срок на погасяване е до 18 месеца, а при инвестиционните – до 42 месеца.

"Българска банка за развитие" (ББР) е финансова институция, 99.9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като "Насърчителна банка", а основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. "Българска банка за развитие" е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: "BBB" със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която, освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. "Българска банка за развитие" е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, и Микрофинансиращата институция "ДЖОБС", която предоставя финансиране на микро- и малки компании.

Фокусът в нашата дейност са стартиращи предприятия и иновации, износители на готова продукция, преработвателна промишленост, минерални ресурси и природни богатства и земеделие и туризъм.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст