ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МФ очаква излишък в размер на 1 103,8 млн. лева

Министерство на финансите

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2019 г. да бъде положително в размер на 1 103,8 млн. лв. (0,9 % от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите. За сравнение за януари 2018 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 162,4 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП).

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП за януари 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 3 728,7 млн. лв., което е 8,5 % от годишния разчет и са близки до отчетените за същия период на миналата година. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи спрямо годишните разчети е 8,7 процента.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2019 г. са в размер на 2 624,9 млн. лв., което е 5,9 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2018 г. бяха в размер на 2 543,9 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.01.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 149,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2019 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2019 година.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст