Напредък! Електронното правосъдие продължава да работи в Италия

темида

В Италия работи и електронното правосъдие, което е полезно и оказва помощ на магистрати, юристи, адвокати и граждани, въпреки че по време на короновирусната пандемия процесуалната дейност е сведена до минимум с изключение на спешните и неотложни дела. Функцията на съдия, както и тази на прокурор, се упражнява от членове на съдебната власт. Административната функция се поема от Министерството на правосъдието.

Веднага щом се разбра за коронавируса Министерството на правосъдието в Италия, колегите от Милано веднага се задвижиха и в момента спешните наказателни дела се провеждат дистанционно, без да се ходи в съдебната палата. През март в съдебната палата в Милано стана пожар и много от делата изгоряха, но благодарение на дигитализацията голяма част от тези документи бяха спасени“ – това каза в „Законът и Темида“ адвокат Мария Ганчева от Лаго Маджоре, член на Адвокатска колегия – Милано.

Надявам се и в България това да се случи, знам че от години се работи в тази насока. Това спестява не само работно, но и процесуално време. Можеш да правиш искания онлайн, да подаваш, проверяваш и получаваш документи по делата, които представлявам клиентите си, заключи тя.

Съдебната функция може да се раздели на следните области – обикновена гражданскоправна и наказателноправна, административна, счетоводна, военна, данъчна.

Юрисдикцията по административни въпроси се упражнява от регионални административни съдилища (Tribunali Amministrativi Regionali или TAR) и от Държавния съвет (Consiglio di Stato).

• Юрисдикцията по счетоводни въпроси се упражнява от Държавната сметна палата (Corte dei conti). Службата на нейния главен прокурор е установена в същия орган.

• Юрисдикцията по данъчните въпроси се упражнява от провинциалните данъчни комисии и от районните данъчни комисии.

• Юрисдикцията по военни въпроси се упражнява от военните съдилища, военно-апелативния съд, надзорния военен съд, военни прокурори при военните съдилища, главни военни прокурори при военно-апелативния съд и главния военен прокурор при Касационния съд.

• Юрисдикцията по обикновени гражданскоправни и наказателноправни въпроси се упражнява от магистрати, принадлежащи към правния ред, който е разделен на съдии от една страна и на магистрати на прокурорската служба от друга страна, изпълняващи съответно ролите на съдии и следователи. Повече за това можете да прочетете на страницата на Европейския портал за електронно правосъдие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст