ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нов „квартал“ ще изникне в защитена зона в Синеморец

синеморец

Нов „квартал“ предстои да изникне в местността „Поляните“ в границите на парк Странджа в Синеморец, алармира природозащитната организация "За да остане природа в България".

На 10 юни Асоциацията на парковете в България подаде сигнали до община Царево, РДНСК Бургас и РИОСВ Бургас във връзка с поредната незаконна постройка, изникнала в границите на Природен парк Странджа, местността „Поляните“ в село Синеморец. На 22 юни по реда на Закона за достъп до информацията беше поискана от община Царево информация за „Всички устройствени планове, които касаят имоти в Природен парк „Странджа“, включително планове за регулация, планове за регулация и застрояване и подробни устройствени планове, които са издадени от община Царево за периода януари 2017 – юни 2020 г.“

След почти тримесечна борба за доуточняване на исканата информация, от Общината беше изпратен отговор, с който вместо да предостави информация за строителните намерения за цялата територия на община Царево, институцията представи само тези за местността Поляните в Синеморец. Оказва се, че одобрените ПУП-ове (Подробен устройствен план по реда на чл. 110 от Закона за устройство на територията) за периода януари 2017 – юни 2020, които предстои да изникнат на един от последните девствени български брегове с най-емблематичните гледки.

Координатите на имотите бяха нанесени на GIS платформата за вековните гори на WWF България и могат да бъдат видени на адрес: https://gis.wwf.bg/mobilz/#/27.98757/42.06301/17

Част от строежите все още са нереализирани, но това очевидно предстои. Първата стъпка към почти пълното застрояване на брега беше вече направена през месец юни тази година. И въпреки че строежът беше спрян,а РИОСВ Бургас издаде предписания за нарушенията, очевидно бавно, но сигурно новият „квартал“ в местността „Поляните“ ще бъде изграден!

От Асоциация на парковете в България припомнят, че тъй като попадат на територията на природен парк „Странджа“ и НАТУРА 2000 защитени зони, строежите нарушават едновременно няколко закона и заповедта за обявяване на парка.

Това е поредният безцеремонен опит да се заобиколи законът и да се разреши строителство чрез издаване на подробни устройствени планове (ПУП) за конкретни имоти, без да се спази предвиденото в териториално-устройствения план (ТУП) на община Царево от 1998 г., който е в сила към днешна дата и без да са спазени задължителните процедури за оценка на въздействието върху околната среда. Ако всички ПУП-ове на територията на м. Поляните в с. Синеморец, одобрени от Община Царево, се реализират, това ще бъде едно от най-големите застроявания на защитена територия, осъществено в последните години. Отговорни за това са както настоящата, така и предишната управа на община Царево, одобрили строителната документация.

Междувременно протестите в защита на Синеморец на граждани и природозащитници, които се опасяват, че местността „Поляните“ ще бъде превърната в жилищен квартал, продължават, подновени с нова сила след като строителството по Черноморието отново е разрешено.

Както "Банкер" писа, през юни  РИОСВ Бургас извърши проверка на терен след сигнал на граждани. Контролните власти обявиха тогава, че ще бъде наложена глоба  от 500 до 10 000 лв. заради строителните дейности в местността Поляните, в землището на село Синеморец. Причината е, че те се извършват незаконно в гнездовия период на птиците – от месец март до месец август.  

Неправителствената коалиция "За да остане природа в България" настоява всички виновни, допуснали застрояването на парка да понесат наказателна отговорност. Всяко строителство в границите на природния парк е забранено на основание чл. 31 , т. 9 от Закона за защитените територии, защото в заповедта за обявяване на парка от 2000 г. няма изрично разрешено никакво строителство.

Община Царево няма общ устройствен план, но в същото време РИОСВ Бургас продължава да издава десетки частни решения за застрояване на община Царево и на природния парк. Това е видно от справка на природозащитниците на издадените решения за изграждане на вилни сгради и всякакви ваканционни строежи, публикувани на страницата на РИОСВ Бургас само за последните три години.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст