ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Правителството ще предостави имоти на „Държавна петролна компания“

Министерски съвет сграда

Служебното правителство ще проведе заседание от 10 ч., съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 12 точки.

Министрите ще решават за безвъзмездното предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, на държавното предприятие „Държавна петролна компания“. Вносител на предложението е министърът на икономиката. 

Ще се обсъди и проект на постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г., внесен от: министъра на външните работи.

Правителството ще вземе решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Община Бургас. Вносител е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В дневния ред е и обсъждане на проект на споразумение за изменение на Спогодбата между България и Руската федерация за международни автомобилни превози, утвърдена с решение № 544 на Министерския съвет от 4 юни 1996 г., в сила от 13 юли 1996 година. Вносител е: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Министрите ще одобрят проект на споразумение за общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Армения, от друга страна. Документът е внесен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Правителството ще разгледа проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с ПМС  № 36 от 2017 година. Вносител е министърът на образованието и науката.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст