ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Алтерко“ с ръст на печалбата през деветмесечието

пазари

Софийската фирма "Алтерко" АД, доставчик на IoT (интернет на нещата)  устройства и решения за интелигентен дом, запазва темпото си на растеж през деветмесечието и отчита по-високи стойности на продажбите и печалбата.

Дружеството показва 57.30% увеличение на консолидираните приходи от продажба на устройства, които достигат до 38.5 млн. лева. Чистата печалба на групово ниво расте с 64% до 10 млн. лв. в сравнение със същия период на миналата година. Забележимо е намалението на нетекущите задължения към финансови институции с 11.8 на сто. Паричните потоци от оперативна дейност са нараснали резултат на ръста на продажбите. А това е увеличило и паричните средства на фирмата, като по този начин осигуряват добра база за финансиране на по-нататъшния растеж.
В резултат на по-добри от очакваното резултати за деветте месеца на тази година, мениджмънтът очаква реалните консолидирани приходи за цялата 2021 г. да достигнат прогнозните парични постъпления в размер на около 54.5 млн. лева.
"Отличните резултати през деветте месеца на 2021 г. ни насърчават да продължим курса на експанзия, който сме поели. Създаването на дъщерно дружество в Германия, след регистрирането на асоциирано дружество в Китай по-рано тази година, са израз и ангажимент към нашите усилия за разширяване. Особено се гордеем с второто листване в Prime Standard на Франкфуртската фондова борса, което се осъществи след края на отчетния период. С листването на регулирания пазар на един от най-важните европейски финансови центрове ние получаваме достъп до допълнителни групи инвеститори, увеличаваме видимостта на компанията на капиталовите пазари и подобряваме ликвидността на акциите на „Алтерко", коментира Димитър Димитров, главен изпълнителен директор на компанията.  

Крайните клиенти и техните нужди са винаги в фокуса на разработките на фирмата. ИТ холдингът е основан в България. Групата е съставена от четири дъщерни дружества, които имат офиси в България,
Китай и САЩ и предстои да отворят офис и в Германия.

Акциите на „Алтерко“ се търгуват на „Българска фондова борса“ от 2016 г. и на борсата във Франкфурт от ноември тази година.


Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст