ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Акумулираните от фондмениджърите активи ще ускорят леко растежа си

пазари

За разлика от инвестиционните посредници, управляващите дружества са по-оптимистично настроени за началото на тази година. Акумулираните от тях активи ще ускорят леко растежа си спрямо очакванията за четвъртото тримесечие. Това е записано в изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания", което изготмя финансовото министерство, и представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност.

Припомняме, че още от края на юни миналата година нетната стойност на активите на фондмениджърите прекочи два милиарда лева и продължава бавно да се увеличава.

Доходността на управляваните колективни инвестиционни схеми също се очаква да ускори динамиката си в положителна посока през първите три месеца от 2022 година.
Очакванията са привлечените средства от домакинства и небанковите финансови предприятия да продължат да нарастват с темпове сходни до тези от миналата година. Привлечените средства от застрахователни дружества и пенсионни фондове също ще продължат леко да нарастват, прогнозират финансовите посредници.
Основания за това наистина има предвид ниските лихви по банковите депозити, както и високите цени на различните финансови инструменти и по-добрата доходност от тях. Не бива да се пропускат и това, че управляващите дружества пуснаха на пазара и нови договорни фондове.

Експертите очакват конкуренцията в сектора да бъде малко по-слабо изразена през първото тримесечие на годината.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст