ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КРЗ „Одесос“ предлага дивидент от по 3 лева на акция

кредит

Мениджърите на „Кораборемонтен завод Одесос“ АД – Варна предлагат разпределение на дивиденти от печалбата за миналата година в размер на 3 лв. за акция. Това четем в поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 12 май.

Преди да се вземе това решение трябва да бъдат одобрени докладът на управителните органи за дейността, годишният финансов отчет за 2021 г. и доклад на регистрирания одитор. Нетната печалба на компанията, чиято основна дейност е ремонт на кораби, е в размер на 4.88 млн. лева, която силно се свива спрямо отчетените 7.93 млн. лева. Причината за това е увеличението на разходите по дейността – за материали, външни услуги и възнаграждения, което е с 18.95 на сто. В същото време ръст има и при приходине, но само с 9.12 на сто.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година. Общото събрание ще гласува и по предложението за преизбиране на членовете на борда – Златко Бакалов, Димитър Тодоров, Венцеслав Евстатиев, Калин Панев и Иван Даскалов за нов 5-годишен мандат.

Иначе акционерната структура на дружеството е доста пъстра. "КРЗ-Инвест" АД е най-големия инвеститор с дял от 49.86 процента. Пенсионни фондове от групите на "Съгласие", "ЦКБ-Сила" и "Алианц България" също имат малки дялове. Други фирми държат 8.88%, а малки инвеститори са собственици на 3.46% от акциите с право на глас.  

Гласуваният дивидент от печалбата за 2020 г. беше в общ размер на 4 106 494 лева или по 7 лв. за една акция. Изплатените суми за 2019-а и 2018-а бяха по 4 лв. за един брой. Акционерите все още могат да получат и дивидента си за 2017 и 2016 година съответно по 3.80 и 3.04 лева за дял.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 26 май на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на БФБ, в резултат на които инвеститорът ще може да участва в разпределението на печалбата, е 26 април.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст