ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“ПроКредит Банк (Украйна)“ продължава своята дейност в страната

Пари

"ПроКредит Груп" отделя основно внимание на служителите в Украйна и техните семейства, съобщиха от кредитната институция. В сътрудничество със служители на други банки на „ПроКредит“, „ПроКредит Холдинг“ работи за настаняване на украински колеги и техните семейства в академиите и учебните центрове на „ПроКредит“ в Германия, Северна Македония и Сърбия, както и за доставка на спешно необходими лекарства в Украйна.

„ПроКредит Банк (Украйна)“ продължава своята дейност в страната, доколкото това е възможно, предвид общата усложнена обстановка. Капиталът и финансовото състояние на банката остават стабилни, в това число и при стресови сценарии. Ежедневната работа практически не е прекъсната. В момента служителите на банката работят от различни места във и извън пределите на Украйна и по този начин имат достъп до системите на банката. Основните бази данни на банката се поддържат редовно на сървъри в Германия от вътрешната на групата софтуерна компания Quipu. Доколкото обстоятелствата позволяват, консултанти на бизнес-клиентите поддържат тесен контакт с кредитополучателите и депозитните клиенти чрез цифрови комуникационни канали.

„ПроКредит Банк (Украйна)“ има 328 служители и допринася с приблизително 13% от кредитния портфейл на групата. Към 31 декември 2021 г. собственият капитал на банката възлиза на 129,9 млн. евро. Банката е внесла 23,7 млн. евро към нетния доход на групата през 2021 г., което съставлява 27% спрямо функциите на групата.

Търговската дейност на групата „ПроКредит“ е разпределена в общо 12 банки, като по-голямата част от активите не са пряко засегнати от войната в Украйна. „ПроКредит Холдинг“ е внедрил механизми за управление на риска, които гарантират способността за оценка и реагиране на свързани с групата рискове, които биха могли да възникнат от ситуацията в Украйна и от допълнителни санкции. Санкциите срещу Руската федерация не оказват съществено пряко влияние върху групата „ПроКредит“. Броят на клиентите на „ПроКредит“, които разчитат на търговия с Руската федерация, е много ограничен.

Поради несигурността, свързана с войната в Украйна, възможността за прогнозиране на ключови показатели за резултатите за финансовата 2022 г. е ограничена. Въпреки повишената несигурност и на макроикономическо ниво, ръководството очаква кредитните портфейли на много банки на „ПроКредит“ да продължат да нарастват с около 10% през тази година, въпреки че консолидираният ръст вероятно ще бъде под нивото от 2021-а. Ръководството, както и преди, вижда особен потенциал за растеж в секторите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Очаква се делът на „зелените“ кредити да продължи да расте. Поради войната в Украйна ръководството очаква възвръщаемостта на собствения капитал значително да намалее в сравнение с предходната година, а съотношението разходи-приходи значително да се увеличи. 

На 22 март тази година ръководството публикува решението си да предложи на годишното Общо събрание на акционерите, което е насрочено за 31 май 2022 г., да пренесе пълния размер на неразпределената печалба на „ПроКредит Холдинг“ за финансовата 2021 г. (84,9 млн. евро).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст