ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

„Градус“ заделя над 10.9 млн. лева за дивиденти

кредит

Мениджърите на „Градус“ АД – Стара Загора предлагат да се изплати дивидент и от печалбата за миналата година, която е в размер на 13 670 682.66 лева. Това е записано в поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което е насрочено за 3 юни.

„Градус“ АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. То е насочило своята дейност в управлението на дъщерните предприятия и разпределяне на финансите между тях. Дружествата от групата на “Градус” са специализирани в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“.

Част от печалбата за миналата година, в брутен размер на 6 333 826.46 лв., вече е била разпределена на акционерите на дружеството като брутен единичен 6-месечен дивидент от по 0.026 лв. на акция, съгласно решение на общото събрание от 22 октомври миналата година.
Останалата част от печалбата за миналата година – общо 7 336 856.20 лв., заедно с част от натрупаната към края на 2021 г. неразпределена печалба, в размер на 3 625 535.75 лв., или общо 10 962 391.95 лв., се разпределя на акционерите на дружеството също като дивидент. Брутната сума е 0.045 лева за една акция.
Изплащането ще започне на 18 юли и ще продължи три месеца. Акционерите ще могат да получат своите суми чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Уникредит Булбанк“ АД.

За да стане реалност обаче тази добра новина за притежателите на акции на „Градус“ АД, трябва да се одобрят доклада на мениджърите за дейността на дружеството и да приемат годишния финансов отчет за 2021 година.
Общото събрание ще обсъди и предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 юни на същото място и при същия дневен ред.
До 18 май могат да се купуват акции на „Градус“ АД, които дават право на инвеститора да участва в разпределението на печалбата за миналата година.

По-големият дял от дивидента ще отиди при три акционери. Основният дял от акционерния капитал в "Градус" се държи от трима – Лука Ангелов Ангелов с 40.77% от капитала, Иван Ангелов Ангелов с 20.68% и Ангел Иванов Ангелов с 20.67% от акциите.
ПОК „Доверие“ непряко притежава 5.27% от книжата с право на глас. Други 57 фирми имат дял от 10.53%, а индивидуални акционери /1012 човека/ контролират 2.08 процента.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст