ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Брокерите не пропускат добрите инвестиционни възможности

пазари

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК"

Януари – март 2022 г.

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от двата сектора. "Карол" оглави подреждането като най-добър инвестиционен посредник у нас за 2020 година. 

Сега  публикуваме поредната г класация за пазарното представяне на дружествата – инвестиционни посредници през първото тримесечие на 2022 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 януари  до 31 март тази година.

По-спокойно бе началото на борсовата 2022 година в сравнение с бурното четвърто тримесечие на миналата година. В турболентната международна обстановка и четирите индекси на „Българска фондова борса“ очертаха върховете и спадовете в инвестиционните мечти и страхове на пазарните играчи. В несигурната икономическа среда бенчмаркът на „сините чипове“ SOFIX  обаче единствен завърши на червена територия в периода между януари и март и спря на кота 626.76 пункта. На моменти котировките му падаха отчайващо и под шестстотин пункта.

На „Българска фондова борса“ видяхме оборот от над 248 млн. лева. За сравнение, през четвъртото тримесечие на миналата година показателят бе значително по-висок – над 434 млн. лева. Най-нисък е бил оборотът през януари – само 37 млн. лв., а най-висок – през март: 172 млн. лева. Много повече бяха и сключените сделки. 

Компаниите продължиха да търсят финансиране през фондовата борса чрез нови емисии облигации и акции. През първо тримесечие броят на новите емисии финансови инструменти, допуснати до търговия е 15 при само 8 година по-рано. Заедно с това е прекратена регистрацията на дванадесет емисии. През първото тримесечие шест дружества увеличиха капитала си.

Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ към 31 март миналата година бе 370 и се измени до 573 в края на първото тримесечие на 2022-а. Промяната се дължи основно на включването на пазарен сегмент BSE International в началото на юли 2021 г. и нарастването на броя на компаниите до 191 през последното тримесечие на миналата година.
В края на март на БФБ отново има компания, която е с над един милиард лева пазарна капитализация. Борсовите играчи оцениха "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД на 1 284 400 000 лева. 

Комисията за финансов надзор отне лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Кепитъл Маркетс“ АД през февруари. През първо тримесечие броят на членовете на БФБ е 45.

Заслужава да се отбележи и това, че БФБ и групата на Атинската фондова борса (ATHEX Group) подписаха рамково споразумение за допускане до търговия, клиринг и сетълмент на български деривати. Обхватът на споразумението включва въвеждането на фючърси върху избрани акции, търгувани на БФБ, и фючърси върху основния индекс на БФБ – SOFIX.

17 февруари е важна дата в историята на "БФБ-София". От тази дата започна търговията с крипто инструменти, които са базирани и следват цените на Bitcoin и Ethereum. Инвеститорите, които търсят подходящи иновативни крипто продукти, могат свободно да търгуват с осем крипто ETN-и (Еxchange-Traded Notes), които за първи път в страната ни предлагат алтернатива на традиционните криптовалути. Със старта на новите инструменти БФБ се присъединява към водещи европейски борси като Deutsche Borse и Euronext, които пуснаха за търговия тези инструменти преди две години. Новите продукти на BSE International са отговор на засиления пазарен интерес към крипто инструментите.

Изчисленията по данните от инвестиционните посредници за дейността им през първото тримесечие не показаха съществени промени в подреждането  на дружествата в сравнение с класацията на в. "Банкеръ" от последната четвърт на 2021-а. Между януари и март само „Карол“ спечели точки и по четирите показатели, което естествено го постави и на върха на класацията. 

Общо четиринадесет от инвестиционните посредници спечелиха точки по отделните критерии през този период, а десет от тях получиха номинация (съгласно правилата) и участваха в разпределението на местата в крайното подреждане. През четвъртото тримесечие само девет дружества влязоха в класацията ни. Сега "Трейдгейт АГ" – Берлин попълни Топ 10.

Отбелязваме малки вътрешни размествания в класацията сред познатите ни имена на брокери. На върха обаче всичко е спокойно. Челната тройка пази позициите си. "Карол" е на първото място, както и в кра яна декември. Логично след като спечели номинации по всички критерии (и две първи места) на класацията. Събраните 36 точки (от 40 максимално възможни) му бяха достатъчни, за да (о)стане

"Най-добър инвестиционен посредник"

и през първото тримесечие. "Елана Трейдинг" е с три номинации и остава на второто стъпало с 24 точки. "Първа ФБК" е третият брокер на почетната стълбица. 

Активността на банковите инвестиционни посредници им помогна само да влязат сред номинираните по отделните показатели. Три от тях взеха точки, но нито един от тях не попадна в крайното класиране. 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

МЯСТО     ДРУЖЕСТВО                                                            ТОЧКИ

1.               "Карол" АД                                                                  36

2.               "Елана Трейдинг" АД                                                   24

3.               "Първа ФБК" ООД                                                       20

4                "Реал Финанс" АД                                                       19

5.               "БенчМарк Финанс" АД                                               17

6.               "София Интернешънъл Секюритиз" АД                         16

7.               "Капман" АД                                                                12

8.               "Евро-Финанс" ЕАД                                                     10

9.               "АБВ Инвестиции" ЕООД                                              9

                  "Трейдгейт" АГ                                                              9

Забележка: Максималният брой точки е 40.

 

Търговията през първото тримесечие на регулирания пазар на финансови инструменти и на пазара за растеж beam бе значително по-слаба. В крайна сметка

оборотът на "БФБ-София"

е в размер на 248 737 065 лева при 434 333 665 лева в края на декември. Прави впечатление силното представяне на три банки инвестиционни посредници, които се наредиха сред номинираните по този показател.

Имаме и брокер, който е превъртял над 100 млн. лева оборот. Това е "Банка ДСК", а експертите й са изтъргували 256 826 книжа за 100.85 млн. лева. При покупко-продажби на над 1.55 млн. броя ценни книжа по сметката на "Тексим Банк" са записани 72.23 млн. лева. "Реал Финанс" е третият най-успешен брокер, с договори за 62.86 млн. лева.  

"Централна кооперативна банка" също е сред най-добре представилите се по този критерий с оборот от 19.78 млн. лева.  

Броят сделки на пазарите, организирани от БФБ, през първо тримесечие достигна 32 677. За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2021-а той е бил 30 041. Най-много сделки са били сключени през март: 15 276, а най-малко през февруари: 8028 сделки.

Няма изненада в това, че небанковите инвестиционни посредници за поредно тримесечие се представят много добре по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

За поредно тримесечие брокерите и на десетте номинирани дружества са направили по над 1000 контракта. А изтъргуваните от тях книжа са 95 401 104 броя.

"Карол" остава без конкуренция по този показател. Брокерите му са сключили 26 901 сделки между януари и март и са изтъргували над 25 млн. броя ценни книжа. "Елана Трейдинг" го следва с 14 013 покупко-продажби, а "БенчМарк Финанс" трети –  с 5306 договора. 

Традиционно сред номинираните са и два от регионалните брокери. Варненският "Реал Финанс" е направил 1364 сделки, а пловдивският "Юг Маркет" е с 3225 договора.

Нито един от банковите инвестиционни посредници не успя да се намеси в разпределението на местата по този показател.

И през първото тримесечие фирмите се възползваха от възможността за финансиране на проектите си през фондовата борса с нови акции и облигации. Между януари и март четири от инвестиционните посредници са подготвили проспекти за различен тип ценни книжа. Експертите от "София Интернешънъл Секюритиз" съобщават за четири проекта. Затова са и начело в подреждането по показателя

брой емисии на акции и облигации

"Първа ФБК" и "Карол" са били ангажирани с проспектите на по две публични компании. "Реал Финанс" пък е работил по един проукт. През първото тримесечие има и инвестиционни посредници, които са работили по такива документи, но те тепърва ще се одобряват от КФН и ще стигат до фондовата борса. Други пък са продължили процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании. А трети са били маркет-мейкъри по някои емисии*. 

Няма изненада в това, че онлайн търговията привлича все повече инвеститори. А интернет платформите, които някои инвестиционни посредници разработиха, разширяват своята дейност. Клиентите ги търсят заради добрите условия, които осигуряват за сключване на сделки, показва проучването на в. "БАНКЕРЪ". Тъй като няма публични данни за дейността от всички алтернативни web базирани системи, то и подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София

е малко условно. Но и достатъчно представително, тъй като следим някои от най-големите инвестиционни посредници на фондовата борса у нас. Данни за търговията на този пазар получихме от няколко платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"). Първата платформа има 7498 клиенти, на втората са регистрирани 4740 човека, а през третата са търгували 2903 абонати. От услугите на четвъртата са се възползвали 638 клиенти. За 415 абонати съобщават от EFOCS. Данните от "София Интернешънъл Секюритиз" са за 112 клиенти, а от "Първа ФБК" – за 54 абонати.

Според правилата на класацията ни, подреждането по показателя "електронна търговия на БФБ-София“ е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. 

Изчисленията ни изведоха на първо място в края на март "Карол". През първото тримесечие дружеството от едноименната финансова група е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и съответно с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" пък е традиционно с най-много клиенти в онлайн търговията. 

 

Маркет-мейкър е борсов член (инвестиционен посредник или банка), който се е задължил да обезпечава минимална ликвидност посредством поддържане на котировки за определени емисии финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ, с изключение на емисии права. Дейността като маркет-мейкър се осъществява въз основа на писмен договор с фондовата борса. 

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

Инвестиционният посредник "Карол" е небанкова институция с над 20 години история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група "Карол".

В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори, за разлика и други финансови инструменти както на "БФБ-София", така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява корпоративни консултации и набиране на капитал чрез първично и вторично публично предлагане (IPO/SPO), дългово финансиране чрез частни и публични емисии облигационни емисии, както и посредничество при реализирането на търгови предложения и управление на индивидуални портфейли.

Компанията е трикратен победител в ежегодната класация на в. "БАНКЕРЪ" – "Инвестиционен посредник на годината" (2006-2008 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст