ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Текстилната фирма “Мак” заделя 1 млн. лева за дивидент

пазари

Мениджърите на текстилната фирма ""Мак" АД – Габрово предлагат да се разпредели дивидент от нетната печалба на дружеството за миналата година. това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 26 май.

Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 4 843 501.04 лева. Проектът за решение предвижда за дивидент да бъде заделена сума в размер на 1 000 000 лева.

Това означава, че всеки акционер ще получи по 2.47083 лева за една своя акция. Право да получат дивидент имат всички инвеститори, които са вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.
Последният паричен дивидент, който габровската фирма изплати на акционерите си, беше от нетната печалба за 2017 година. Тогава беше разпределена общата сума от 2 801 057.18 лева, а всеки притежател на такива акции получи по 6.921 лева за един брой. Този дивидент все още се изплаща и може да се получи от акционерите.

Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.
Дивидентът ще бъде изплатен на акционерите в 60 дневен срок от провеждане на общото събрание със съдействието на "Централен депозитар" АД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидентите си от клоновете на "Банка ДСК" ЕАД в страната

Останалата част от печалбата за 2021 г., в размер на 3 843 501.04 лева, се предвижда да остане като неразпределена печалба от минали години.

Преди да се стигне до това разпределение на положителния финансов резултат от миналата година, общото събрание ще трябва да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството, както и годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор и одиторския доклад за извършрния одит.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на борда от отговорност за дейността им през миналата година.

Основен акционер е габровската фирма е "Дюкер" ООД, която контролира пряко 79.66% от капитала, и непряко чрез габровската "Кюби" ЕАД още 3.04% от акциите с право на глас. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст