ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Общо 2.5 млн. лева се заделят за акционерите на “Агрия Груп Холдинг”

кредит

Мениджърите на “Агрия Груп Холдинг”АД – Варна предлагат да се изплати паричен дивидент на акционерите на дружеството. Това става ясно от поканата за свикване на годишно общо събрание на дружеството. За това ще се използва реализираната нетна печалба за 2021 г., в размер на 2 086 000.43 лв., заедно с част от неразпределената нетна печалба за 2020 г. или  413 999.57 лева. Общата сума на дивидента ще е 2 500 000 лева. Право да получат част от печалбата на агрохолдинга имат всички инвеститори, които са вписани в регистрите на Централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решението за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите ще овласти съветът на директорите на дружеството да предприеме всички необходими фактически и правни действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Акционерите ще вземат решение и по предложението за освобождаване от отговорност на членовете на борда на директорите на "Агрия Груп Холдинг" за дейността им през миналата година. 

Всичко това ще се случи, ако общото събрание приеме одитираните годишни финансови отчети за дейността на дружеството /индивидуален и консолидиран.

"Агрия Груп Холдинг" развива дейността си в Североизточна България. В структурата си обединява набор от компании, които специализират в агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика, възобновяема енергия.

Основните акционери в холдинга са "Емра" ЕООД – Варна с дял от 41.11%, "Комерс" ЕООД – Търговище с 26.16%, Светломир Тодоров с 10.07%, УПФ "Доверие" с 5.02% и други по-малки инвеститори с дял от 17.60 процента.

Въпреки добрите резултати на холдинга, първият паричен дивидент за акционерите му беше изплатен от печалбата за за 2020 г. в общ размер на 1 000 000 лева, което означава за една акция бруто по 0.1470588 лева. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст