ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

„Елана Агрокредит“ промени условията по втората си емисия дългови книжа

облигации

Съветът на директорите на „Елана Агрокредит“ АД – София е взел решение да извърши промени в условията за издаване на втората по ред емисия корпоративни облигации на дружеството.

Лихвеният процент се променя от „фиксиран годишен процент от 3.00%“ на „6-месечен EURIBOR + 3.75% на годишна база, но не по-малко от 3.75%, ако 6-месечния EURIBOR е отрицателен“.

Променя се и името на обслужващата банка по настоящата емисия от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД  с оглед това, че белгийската финансова група КВС на 14 юли придоби „Райфайзенбанк (България)“ заедно с дъщерните й дружества в страната и извърши промяна в наименованието й.

Инвеститорите записват облигации от емисията при инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ АД. Дружеството емитент открива сметка при „Кей Би Си Банк България“. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на дълговите книжа.

„Елана Агрокредит“ предлага кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг. Това е първото дружество, специализирано във финансов лизинг за земеделска земя. В перспектива компанията ще предлага възможности за финансиране и на други проекти – за напояване, за покупка на машини и други.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Елана холдинг“ АД.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст