ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България с участие в Интеррег NEXT Черноморски басейн

Интеррег NEXT

Министерският съвет одобри проекта на Програмата за транснационално сътрудничество Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021-2027 преди представянето й в Европейската комисия. Одобрени са и ангажиментите на България като държава-участник в нея.

Общият бюджет на програмата е 72 275 137 евро. От тях 65 047 623 евро се предоставят като европейско финансиране. Отделно 7 227 514 евро са национално съфинансиране от държавите участнички. Ще бъдат финансирани съвместни проекти в рамките на приоритетите „Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“.

Първият е насочен към повишаване капацитета за изследвания и иновации и въвеждане на напреднали технологии.

Вторият – цели насърчаване адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, както и към опазване на природата, биоразнообразието, зелената инфраструктура и намаляване на замърсяването.

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи.

Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 -2027 трябва да гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 година. Програмата обхваща райони от три държави – членки на Европейския съюз – България (областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора), Румъния, Гърция, както и още пет партньорски държави от Черноморския регион – Турция, Украйна, Молдова, Грузия и Армения.

Борислава Кирилова

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст