ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Освобождават Иван Ангелов и Лука Ангелов от борда на „Градус“

Градус АД

Общото събрание на акционерите на  „Градус“ АД – Стара Загора ще гласува освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството: Иван Ангелов Ангелов и Лука Ангелов Ангелов. Това четем в поканата за свикване на извънредно общо събрание на компанията на производство на птичи продукти, което е насрочено за 19 декември.

В дневния ред е и точката за избор на нови членове на борда на директорите на „Градус“ АД.  Проект за решение предвижда това да са Ангел Иванов Ангелов и Бистра Стоянова Коцева. Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17 ноември 2025 година.

Общото събрание ще определи и възнаграждение новоизбраните мениджъри. Предлага се то да бъде същото по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на дружеството.

В началото на ноември от компанията обявиха, че най-големите акционери излизат от "Градус" АД.

Това е във връзка с планира стратегически промени в организационна структура на управление. В унисон с установените от десетилетия добри корпоративни практики от Западна Европа се предвижда създаването на Консултативен съвет (Advisory Board), който да е професионален коректив на съвета на директорите, коментираха от  най-големият производител на птиче месо в България. „Там ще влязат професионалисти с безупречна репутация и богат професионален опит, което е сериозна заявка и гаранция, че компанията ще премине плавно през сложната икономическа несигурност“, стана ясно от съобщението.

Като важна и решителна стъпка в развитието на „Градус“ бе обявено планираното излизане от управителните органи на най-големите акционери на дружеството – Иван Ангелов и Лука Ангелов.

Фирмата е основана през 1992 г. от братята Лука и Иван Ангелови. Лука Ангелов е най-големият акционер в компанията с дял от 40.77% от капитала. Иван Ангелов притежава 20.68% от акциите с право на глас.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст