Незаконен изкоп застрашава Долнославската могила

Долнослав

Долнославската могила, един от най-значимите археологически паметници от българската праистория, е била разкопана при изграждането на нов хоризонтален дренаж и довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на село Червен.

Този проект не е съгласуван с Министерството на културата, с Историческия музей – Асеновград и с Регионалния археологически музей Пловдив и тези институции не са били уведомени за започване на изкопните дейности.

По данни от доклада на археолога Росица Миткова от РАМ-Пловдив изкопът е нарушил пластовете в южната периферия на могилата. Във връзка с каптирането на извора в  югоизточната част на могилата със земекопна техника е направен изкоп с ширина над 10 м и дълбочина над 2 м, при което са нарушени културните напластявания в южната периферия на селищната могила. В изкопа се наблюдават спорадични останки от стени на праисторически постройки (опалени мазилки), фрагменти от замазки на пещи и голямо количество керамични фрагменти от Късния халколит. Открити са и 5 фрагмента тънкостенна  керамика с останки от бяла боя (Ранен неолит), както и цилиндрична керамична антропоморфна фигура (Късен халколит).

По данни, предоставени от Община Асеновград, изкопните работи са извършени във връзка с изпълнение на проект: „Изграждане на нов хоризонтален дренаж и довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Червен, община Асеновград“, съвместен проект с ВиК – Пловдив.

По предварителни данни изкопните дейности са извършени в поземлен имот, който се явява охранителна зона на археологическата недвижима културна ценност. Към днешна дата в направения изкоп са положени дренажните тръби, които да събират подпочвените води. Следва изграждане и  оборудване на помпената станция от ВиК – Пловдив и полагане на захранващ водопровод до съществуващия водоем на селото.

Това е установила проверката на Регионалния инспекторат за опазване на културното наследство в Пловдив (към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на Министерството на културата). Тя е започнала на 24 ноември във връзка с получен сигнал за Долнославската могила по електронната поща на 21 ноември от директора на Регионалния археологически музей (РАМ) – Пловдив.

Долнославската могила е един от най-значимите археологически паметници от българската праистория. Могилата е с диаметър при основата 150 метра и височина 5 метра.

Обектът е проучен от Ана Радунчева от Археологическия институт при БАН и Бистра Колева от Археологическия музей в Пловдив, които правят разкопки там от 1983 до 1991 година.

На базата на проучванията си те определят обекта като „култов комплекс“. Проучени са основите на 35 сгради от късния халколит, а част от тях са описани като храмови постройки.

Разкрити са елементи от архитектурната им декорация, както и голям брой предмети – над 4500, свързани с бита на обитателите и ритуалните практики през късния халколит. В основата на могилата има селище от ранния неолит (кр. на VII – нач. на VI хил. пр. Хр.), което и до днес остава непроучено.

Обектът „Енеолитен храмов комплекс „Долнослав“ в селищна могила „Лопките“ е археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“ и се намира в поземлен имот в област Пловдив, община Асеновград, село Долнослав, местност „Лопките“. Собствеността е общинска – частна, а видът територия: „земеделска“.

В следващите дни Регионалният инспекторат за опазване на културното наследство в Пловдив ще продължи в детайли проверката по спазване на изискванията на Закона за културното наследство и ще предприеме административно-наказателно производство по случая спрямо установения извършител.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *