В България твърде малко се говори за енергийна ефективност

електроенергия

Министерството на енергетиката бе домакин на семинар на тема: “Инструменти и добри практики за реализиране на целите за енергоспестяване и енергийна ефективност”. В събитието, което бе открито от министър Христов, участваха представители на областни и общински администрации от цялата страна, както и множество международни гости и лектори.

“В България се говори твърде малко за енергийна ефективност, a това е направление, което допринася за декарбонизацията и енергийната сигурност на страната”, заяви енергийният министър. Той подчерта, че повишаването на енергийната ефективност е актуална тема в Европа и повечето държави работят много активно в това направление. “Страната ни има реална възможност, използвайки най-модерните технологии и практики, да навакса и дори да изпревари някои от европейските страни”, подчерта Росен Христов. По неговите думи с повишаването на енергийната ефективност се постигат едновременно няколко цели – от една страна, по-качествен живот чрез енергийно ефективни сгради, а от друга – по-конкурентоспособна индустрия и възможност за навлизане на чужди пазари.
В контекста на енергийната ефективност бяха представени планираните инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост в част “Енергетика”, възможностите, които предоставя Модернизационния фонд, както и успешно приключилите дейности по Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”. Дискутирана бе процедурата за

подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление,

която е адресирана към конкретни 74 общини. Стойността на процедурата е 62.5 млн. лева и основното изискване е постигане на не по-малко от 30% спестяване на енергия. Към момента се оценяват проектите по процедурата и предстои сключване на договори с бенефициентите през месец март.
На семинара бяха представени мерки за намаляване на брутното потребление на електрическа енергия чрез въвеждане на алтернативи за централизирано, локално и индивидуално отопление и охлаждане на публични и жилищни сгради.
“Говорим за енергийни спестявания, декарбонизация, оползотворяване на местни ресурси, във времена на геополитически предизвикателства и на глобално пренастройване на енергийните системи”. Това каза в заключение на семинара заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. По нейните думи независимо дали говорим за индустрията, за гражданите, за държавната или местната администрация, енергийната ефективност е един дълбок процес на трансформация, който трябва да се случи на всички нива със споделени отговорности и усилия. Заместник-министър Петрова добави, че за тази цел трябва да се намерят нови модели на  публично-частни партньорства, финансиране, както и на технологии.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST