И “Тексим Банк” влезе в базата за изчисляване на BGBX40

тексимбанк заемите за граждани BGBX40 печалба фонд резервен

От днес „Тексим Банк“ АД влезе в базата за изчисляване на BGBX40 – индексът на 40-те най-ликвидни компании на „Българска фондова борса“. Акциите на кредитната институция се търгуват на основен пазар, сегмент акции „Стандарт“.

Така три банки вече са в този индекс – „Тексим Банк“, „Първа инвестиционна банка“ и „Централна кооперативна банка“.

Преразглеждането на базата на индексите на БФБ се прави два пъти годишно – през март и септември. От 18 март в индекса влизат „Петрол“ АД, „Софарма билдингс“ АДСИЦ, „Златен лев Холдинг“, „Бианор Холдинг“ АД, „Билборд“ АД, „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и „Тексим Банк“. Други седем компании пък бяха отписани.

Финансовият резултат на „Тексим Банк“ в края на декември е нетна печалба

в размер на 2.33 млн. лева, която значително нараства спрямо отчетените 505 хил. лева през 2022 година. Общо нетните оперативни доходи от дейността на банката се увеличават и са на стойност 22.17 млн. лева. В същото време нетният лихвен доход също расте на годишна база – с 49.15 на сто, а нетният лихвен доход се повишава с 11.43 процента.

През миналата година с решения на Управителния съвет на банката и с одобрение от Надзорния й съвет капиталът на „Тексим Банк“ беше увеличен чрез издаване на 3 600 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка. Това стана чрез превръщане /конвертиране/ на 9000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвуртируеми корпоративни облигации с ISIN: BG2100007207, и с номинална стойност от 1000 лева всяка от тях. Така капиталът на “Тексим Банк” нараства от 29 995 036 лева на 33 595 036 лева.

„Тексим Банк“ е най-старата частна банка от сега действащите банки в България

Тя притежава универсален лиценз за извършване на всички видове банкови сделки в страната и чужбина. В последните години се развива като иновативна и клиентски ориентирана банка в търсене на нови бизнес възможности и разширяване на пазарното си присъствие.

От началото на годината цената на акциите на „Тексим Банк“ не се е променила много. През януари сделки се сключваха при 3.46 лева за един брой, а в момента котировката им е 3.50 лева. А това оценява кредитната институция на 117 582 626 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст