Бисер Лазов-наемникът на #КОЙ?

бисер лазов

Г-н Бисер Андонов Лазов в последно време често дава интервюта на тема КТБ. От неговите, меко казано странни изказвания, възникват поне три съществени въпроса:

  1. Г-н Лазов в качеството си на какъв се изказва по отношение на дейността на КТБ: като вложител, като кредитополучател или като ръководно лице в банката? Господинът няма влогове в КТБ АД – изтеглил е предвидливо и информирано на 19-и юни – деня преди затварянето на банката – около 1 милион лева. Същият няма кредити нито като физическо, нито като представител на юридическо лице – за сметка на останалите 6 гравитиращи около него лица от групата, които имат такива в изобилие. Лазов никога не е бил и на ръководна длъжност в КТБ, а консултант на група фирми. Едва ли се изказва и като основен свидетел на прокуратурата – в това си качество той е предоставил достатъчно информация (без да коментираме качеството й – това е работа на съда). Не става ясно отникъде също така и защо този човек се изживява като „дясна ръка” и „съдружник” на Цветан Василев, както обича да се афишира напоследък. Стига се дори до декларации „Сега АЗ съм Цветан Василев!!!”. Възможно е това раздвояване на личността да го е подтикнало да се изказва и като собственик на ТЦ-ИМЕ и Виваком, към които съвсем няма отношение.
  2. Вестникът, предоставил услужливо трибуна на лицето Лазов, дали търси неутралната гледна точка, или просто съдейства на всеки, който работи срещу интересите на банката и вложителите, предвид заемните отношения, които има с кредитирана от банката пресгрупа и започнатата съдебна процедура срещу нея. Не е ясно и какво се случва с предоставения им в края на 2013 г. огромен аванс от КТБ АД за реклама. „Информацията”, която през последните месеци се публикува на страниците на тази пресгрупа за КТБ АД, едва ли може да се нарече „реклама”.  Би следвало квесторите да се заинтересуват и да изискат връщането на остатъка от аванса, ако са загрижени наистина за интересите на банката. А защо Бисер Лазов не е загрижен за връщането на кредитите от въпросната пресгрупа към фирми, на които е бил кредитен консултант, не е ясно.
  3. В качеството си на какъв г-н Лазов се разпорежда с имущество на Цветан Василев? Явно той успешно реализира идеята, която е изложил през м. юни т. г. пред „групата на седемте”: „Да си вземем за нас 2-3 предприятия, в които да работим и с които да се издържаме!”. Явно в България всеки може да си вземе каквото си хареса, без  правоохранителните органи да защитят законния собственик. Особено когато вземащият е свидетел на столичното следствие и на крехката основа на неговите показания се крепи цялото обвинение на тема „КТБ”.

Едва ли някой от познатите на г-н Лазов може да бъде заблуден за авторството на публикувания материал – скромните умствени възможности на Бисер Лазов насочват към друг източник, вероятно същият, който стои в дъното на опитите да се откраднат активите на фирмите на Цветан Василев – адвокатът на Делян Пеевски – Александър Парашкевов Ангелов от адвокатска кантора „Авиора”.

Едва ли някой се заблуждава също така, че Бисер Лазов и другият свидетел на прокуратурата – Теодора Танева, са силно загрижени за интересите на КТБ АД. Битката се води основно за реализирането на кражбите, замислени от мозъчния тръст, привеждащ в действие плановете на Пеевски – адв. Александър Ангелов и сие. Друга основна цел на тази кампания в стил „Крадецът вика „Дръжте крадеца!” е вероятното прикриване на специфичните „операции”, извършвани от същите тези основни свидетели. Опасността от разкриването им и последващите санкции явно са ги „страхували” до такава степен, че участват активно в тази атака срещу Цветан Василев – човекът, който „ги е създал и направил хора”, по думите на същия този Бисер Лазов, изречени със сълзи на очи не толкова отдавна.

Още през месец май т. г. Бисер Лазов атакува и фирми, които са кредитополучатели от КТБ АД, и пряко или непряко са собственици на апетитни активи. Той много добре знае къде да атакува, защото е дългогодишен кредитен консултант на тези фирми, а Албена Андреева, която води счетоводството на огромна част от тези фирми, съжителства с Бисер Лазов на съпружески начала от няколко години насам. Влюбената двойка разполага с цялата информация за тези фирми, за паричния им ресурс и за собствеността им и може да направи своя информиран избор.

Така например, като част от тези действия физическото лице Бисер Лазов, без да е собственик с мажоритарен дял (всъщност, той е притежател само на една акция), прави опит  да завземе еднолично управлението на дружеството “Хедж Инвестмънт България” АД. На 23 юни 2014 г. с писмена покана до акционерите изпълнителният директор Албена Андреева (да, същата тази Албена Андреева, с която Лазов съжителства) свиква извънредно общо събрание на “Хедж Инвестмънт България” АД, което е предвидено да се проведе на 1 август 2014 г. в гр. София, ул.”Хубча” №8, ет. 3.

Събранието е абсолютно незаконно проведено. Поканата не е връчена на останалите акционери – EFV-International financial ventures и на КТБ АД, а само на физическото лице Бисер Лазов, притежаващо ЕДНА акция. Освен това, на посочения адрес се намира резервният сървър на КТБ АД, който е под денонощна физическа и техническа охрана, самият имот е собственост на КТБ АД и НЯМА ФАКТИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ въпросното общо събрание да се е провело там, още повече – без  участието на КТБ АД като акционер.

В резултат от това очевидно непроведено събрание на 1 август 2014 е изготвен протокол, в който са вписани следните  решения по обявения дневен ред – освобождаване от длъжност и от отговорност на досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нови членове, с определяне на мандата им.

В същия този протокол е записано, че освен акционерът Бисер Лазов, се явява и акционерът EFV, представляван чрез пълномощник – Венета Николова. Не се явява третият акционер – КТБ АД чрез квесторите й, като не се представят доказателства  за  уведомяването му. Нещо повече, в протокола, на стр. 1, предпоследен абзац е записано, че “присъстват всички акционери”, което реално не е вярно. Нещо повече, т.нар. „пълномощник” не разполага с оригинал на приложеното в търговския регистър пълномощно, но въпреки това от заявителя Бисер Лазов е положен удостоверителен подпис “Вярно с оригинала” и подпис, което със сигурност попада под санкцията на Наказателния кодекс.

Явно събранието няма кворум и акционерът с една акция Бисер Лазов не може да вземе каквито и да било решения самостоятелно. Интересен е и незаконно избраният нов състав на Съвета на директорите. Новите трима членове са: физическото лице Бисер Лазов, „Интер финанс инвест” ЕООД, предсталвявано от… Бисер Андонов Лазов и „Иновейшън трейд” АД, отново представлявано от Бисер Андонов Лазов. Какъв е интересът новият Съвет на директорите да функционира в този абсурден състав и вид, подобно на Света троица? Не е нужно да си с юридическо образование, за да отгатнеш отговора – присвояване на активите на дружеството против интересите на собствениците. Решението е обжалвано пред Софийска градска прокуратура от адвокатите на Цветан Василев. Странно е, че квесторите на КТБ АД не го жалят, а би трябвало да се грижат по-добре за активите на банката. Не е ясно също така как ще реагира самата прокуратура спрямо основния си свидетел по делото „КТБ”.

В същите издания се изразява позицията и на другия основен свидетел на Софийска градска прокуратура – Теодора Петрова Танева, която тръби за „заграбване на БТК” и се жалва, че „не може да попречи на отклоняването на активи в нечия чужда полза”.

От думите й не става много ясно кой и какво се опитва да заграби. Вероятно няма предвид „специфичните операции”, осъществявани от Бисер Лазов с нейна помощ. Интересно е обаче да се напомни на какво дължи г-жа Танева популярността си напоследък – на факта, че е фалшифицирала подписите на Цветан Василев и Управителя на „Бромак” ЕООД  върху прословутия протокол-разписка. Това би трябвало да е достатъчна причина за която и да е уважаваща себе си медия да постави под съмнение думите и „благородните” намерения на Теодора Танева.  Също така интересен е въпросът в какво качество г-жа  Танева еднолично пише и предлага обезпечаване на задължения на ТЦ ИМЕ АД, при условие че компетентен за това е Съветът на директорите. Не на последно място, лицето Теодора Танева на 24.07.2014 г. е пожелала писмено да бъде освободена от „формална роля на изпълнителен член на Съвета на директорите” и процедурата по вписването на тази смяна е започната в Търговския регистър.

Едва ли някой ще отговори на зададените въпроси. Отговорите са ясни за непредубедения читател. Добре е обаче обществеността да разполага с достатъчно информация на тема „Кой кой е” във войната срещу КТБ и какъв е залогът.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст