ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Отмениха класирането в обществена поръчка за охрана на пътното управление в Благоевград

КЗК

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Областно пътно управление- Благоевград за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на жива денонощна невъоръжена охрана и охрана чрез СОТ с налична сигнално-охранителна техника, собственост на възложителя, на имоти държавна собственост, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление – Благоевград“

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата не е дала кратко описание на техническите предложения на участниците по подпоказател По – „План за организация на охраната“, като съответно не е аргументирала и поставените оценки. Неизлагането на мотиви за извършеното оценяване по един от подпоказателите от методиката води до извода, че комисията не е изпълнила една от императивните норми на ЗОП, изискваща мотивираност на решението за класиране. Липсата на данни за предложенията на участниците препятства осъществяването на контрол по законосъобразност от страна на КЗК и води до нарушение на принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност на участниците в процедурата, регламентирани в ЗОП.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане на документите от Плик № 2 съобразно мотивите в решението.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст