Близо 146 млн. лв. ще раздадат публичните дружества като дивидент за 2015 г.

пари

Сумата от 145 799 401 лева са предвидили да разпределят публичните дружества на своите акционери. Това показват обобщените данни от годишните общи събрания на акционерите, чийто краен срок
за провеждане бе 30 юни. Над 95% от дружествата, чийто акции се търгуват на Българска фондова борса – София АД, успяха да се включат в този срок. 

Акционерите на 44 публични компании ще получат дивиденти от своите вложения. Спрямо предходната финансова 2014 г., сумата отделена за дивиденти е с около 25% по-ниска, или близо 50 млн. лв. в цифрово изражение, показва проучване на Банкеръ. Задълбавайки в историята, се вижда една доста негативна тенденция. За финансовата 2013 г. сумата за дивиденти е била 217.83 млн. лева, а за 2012 г. – малко над 220 млн. лв.

Спрямо разпределящите за финансовата  2014 г. липсват 10-на дружества, сред които Елана Агрокредит АД, Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София, Складова техника АД-Горна Оряховица, Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ-София, Булгартабак-холдинг АД-София, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, Българска фондова борса-София АД, които са разпределяли дивидент поне 3 пъти за последнети шест финансови години.

Независимо каква е конюнктурата на пазара, над 25% от компаниите разпределящи дивидент, са го правили всяка година в един 5-6 годишен период. Такива към днешна дата са Адванс Терафонд АДСИЦ, Албена Инвест Холдинг АД, Булленд инвестмънтс АДСИЦ, Елхим Искра АД, М+С хидравлик АД, Монбат АД, Пи Ар Си АДСИЦ, Софарма имоти АДСИЦ, Софарма трейдинг АД, Стара планина Холд АД, Унифарм АД и други, като дори някои от тях са разпределяли дивидент и под формата на акции(увеличение на капитала за собствена сметка). Поне двоен и процентът на дружествата, които са разпределяли дивидент в пет от последните шест финансови години.

След спада на лихвените нива по депозитите, в последните години инвестициите в акциите стават все по-примамливи като вариант за вложения с цел някаква доходност.

Компаниите, които ще разпределят дивидент за финансовата 2015 г.(или са заявили желание за такова намерение към момента) са:

 

* Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст