ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Индустриалното производство расте с 3.2%

Лека промишленост

През февруари 2017 г. индексът на индустриалното производство се повиши до 111.1 пункта, или с 3.2% спрямо януари, пише в  месечният икономически обзор на Райфайзенбанк България. В сравнение с предходния февруари той също отбеляза ръст от 3.5%. Неговата месечна динамика за последните дванадесет месеца задвижи средната му стойност за този период леко нагоре – до 114 пункта, надхвърляйки средното ниво от 113 пункта, поддържано от ноември миналата година насам.

"Годишният ръст на индекса на индустриалното производство през февруари се дължеше на увеличение в продукцията на добивната и преработващата промишленост, както и на производството на електричество, топлоенергия и газ. Ръстът на промишленото производство настъпи въпреки понижените разходи за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността през 2016 г., макар и само с 1.6% по-малко в сравнение с предходната година", коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

От страна на строителството, през февруари темпът на спад слабо се понижи до 2.7% на годишна база (-2.8% за януари). Спадът бе следствие от солидно свиване при гражданското и инженерното строителство с 10.0%, а ръстът на сградното строителство с 3.9% не можа да преодолее този спад.

"Като цяло строителството намалява на годишна база от края на 2015 г., но със забавящ се темп от ноември 2016 г. насам. За този период гражданското и инженерното строителство монотонно се свива, поради много слабото усвояване на еврофондове – следствие от началната фаза на програмния период за финансиране по европейски програми, както и от изборната ситуация в страната", допълни Калчев.

От своя страна, оборотът на вътрешната търговия нарасна за четвърти пореден месец през февруари на годишна база – със 7.5%. Повишение се наблюдаваше и в трите сегмента на търговията: продажбите на автомобили и мотоциклети реализираха ръст от 21.4%, оборотът на търговията на едро се ускори със 7.3%, а този на търговията на дребно нарасна с 3.2%.

Паричната статистика на БНБ отново отчита годишен ръст на кредитите – с 2.8% през февруари, движен от нарастване при кредитите към домакинствата с 4.5% и на кредитите към нефинансови предприятия с 1.8%. По-слабият ръст на кредитите към нефинансовите предприятия се дължеше на по-песимистични очаквания на бизнеса, който планира по-малко инвестиции през 2017 г.

През февруари относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) бе 20.2%, като се задържа приблизително на нивото си от януари, което бе относително високо (20.1%). В рамките на кредитите към нефинансови предприятия този дял беше по-значителен (24.5%), докато при кредитите към домакинствата – по-малък (14.8%).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст