Онлайн материали с призиви за насилие ще трябва да се свалят до 1 час

кибератака

Комисията на Европейския парламент по граждански свободи одобри на 24 септември приетата позиция от предишния състав на Парламента по правила срещу разпространението онлайн на съдържание, което насърчава тероризма. Депутатите ще започнат преговори със Съвета на базата на одобрената позиция, освен ако не бъдат внесени промени по нея на пленарно заседание.  

Приоритетите на Парламента

Целта на разглеждания текст е да застави интернет платформите бързо да премахват съдържание, което националните власти смятат за вредно и опасно. Скоростта на премахване е важна, защото иначе то може да бъде копирано или споделено на други уебсайтове. Ако компаниите систематично и постоянно не спазват изискванията, те ще бъдат заплашени от санкции в размер до 4% от световния им оборот.

Законодателството има за задача да се бори с радикализацията и да засили обществената сигурност, но депутатите също така са загрижени за последствията за свободата на изразяване и на печата. Позицията на комисията по граждански свободи е, че изразяването на полемично или спорно мнение по политически въпроси не трябва да бъде считано за съдържание, насърчаващо тероризъм. Депутатите също така искат Интернет компаниите да създадат удобни за потребителите механизми за подаване на сигнали и да гарантират бързото и прозрачно разглеждане на сигналите.

По мнението на депутатите платформи като Facebook или YouTube не трябва да бъдат задължени да откриват вредно съдържание – нещо, което би поставило сериозна тежест върху тези компании. Следенето на информацията и активното търсене на факти за незаконна дейност трябва да бъде задача на компетентния национален орган.

Парламентът също така не смята, че трябва да се използват задължително филтри или автоматични програми, тъй като това може да доведе до неточности и да категоризира невинни съобщения като такива, насърчаващи тероризъм.

Как ще работи системата

Държавите в ЕС ще трябва да определят орган, който ще се занимава с наблюдението, и да уведомят Европейската комисия, която ще състави списък на съответните институции във всяка от страните.

Когато националните власти решат, че дадено съдържание насърчава тероризма, ще бъде изпращан иск за премахване на съдържанието до съответната Интернет платформа и тя ще трябва в рамките на час да го свали или да забрани достъпа до него във всички страни членки.

Процедурата може да затрудни Интернет компании, които никога не са получавали преди инструкции за премахване на съдържание. Депутатите предлагат тези компании да получават предварително (поне 12 часа преди първия иск) информация за срокове и очаквани от тях действия от компетентния държавен орган.  

Процедурни стъпки

Предложението за регламент бе представено за пръв път от Европейската комисия през септември 2018 г. по искане на ръководителите на страните в ЕС. Съветът постигна политическо съгласие по темата през декември 2018 г. Предишният състав на Европейския парламент одобри позицията си през април 2019 г.

Решението на комисията по граждански свободи за започване на преговори със Съвета ще бъде обявено на следващата пленарна сесия на Парламента. Ако не постъпи искане за пленарно гласуване, преговорната позиция ще бъде считана за потвърдена и преговорите ще могат да започнат.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст