ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Захарни заводи” става съдлъжник по кредит от „Банка ДСК“

Пари

"Захарни заводи“ АД – Горна Оряховица ще стане съдлъжник в договора за банков кредит на дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и "Банка ДСК" АД. Това гласуваха акционерите на компанията за производство на бързооборотни, хранителни продукти, както и на захар и захарни изделия, на извънредно общо събрание.

Става въпрос за отпускане на заем за оборотни средства за обслужване на текущи плащания, свързани с покупката на слънчогледови пелети, необходими в производството на топло и електроенергия от "ТЕЦ Горна Оряховица". Кредитът е в размер на 1 000 000 евро и при лихва едномесечен EURIBOR+1.10%, но не по-малко от 1.10 на сто. "Захарни заводи" ще предостави активи като обезпечение – недвижими имоти, заедно с построените в тях сгради.

Сделката е в полза на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД и е със срок от 12 месеца. Финансирането ще обезпечи дейността на централата и ще й осигури печалба.  Скючването на договора за кредитиране е с цел да се обезпечи производството с по-евтина суровина с цел намаляване на себестойността на търгуваната топло- и електроенергия и извличане на по-голяма печалба. 

"Захарни заводи" контролира 100% от акциите с право на глас на "ТЕЦ Горна Оряховица".

За да обезпечи многократно нарасналите потребности на отделните производства от промишлена пара и електрическа енергия, компанията от Горна Оряховица изгражда собствена топлоелектрическа централа, която работи със смес от въглища и биомаса (слънчогледови пелети). Произвежданите топло и електроенергия са единствено за вътрешни за компанията нужди. В групата „Захарни заводи“ влизат няколко предприятия – заводи за производство на захар, захарни изделия, етилов алкохол и високопротеинови фуражи, собствен ТЕЦ и завод за ремонтно-механични услуги.

"ТЕЦ Горна Оряховица" продава въглища и дърва на външни за групата клиенти – домакинства и бизнес клиенти.

Основният капитал на "Захарни заводи" е 11 112 919 лева, разпределени в същия брой акции, всяка с номинал от 1 лев. "Захар Инвест" АД – Горна Оряховица контролира 42-94% от акциите с право на глас, "ГУ-Фарадей" ЕООД – Стара Загора е с дял от 25.58%, а "Ритъм-4ТБ"  ООД – Стара Загора – 25.55 процента. Други 12 фирми притежават 1.70%, а 1537 индивидуални инвеститорите 4.22% от книжата. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст