ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Отчетено е подобрение в състоянието на отбранителните способности

Министерство на отбраната

Министерският съвет одобри „Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2021 г.“. Той отразява динамичните и сложни процеси в отбраната и израждането на българските въоръжени сили през 2021 г. и е израз на осъществяваната от Министерството на отбраната политика на прозрачност и отчетност, изтъкват от правителствената пресслужба. Докладът отчита както постигнатите успехи, така и предизвикателствата пред Въоръжените сили, свързани с изпълнението на техните мисии и задачи, организационното им изграждане, попълването на вакантните длъжности, усилията за модернизация и изпълнението на съюзните ангажименти, в контекста на здравната криза с COVID-19 с нейните финансови и икономически последици.

За разлика от досегашните доклади за състоянието на отбраната и Въоръжените сили, в структурата на настоящия документ беше включена извънредно нова точка (т. 9), посветена на фундаментално променената стратегическа среда след началото на войната на Руската федерация против Украйна. Предложените в последната точка на доклада направления за работа в средносрочен план са изготвени въз основа на новата стратегическа ситуация. Една от основните насоки на усилията е спешното попълване на дефицити от способности чрез използване на подкрепата на съюзниците от НАТО, включително с разполагане на техни сили и средства у нас.

Основният извод от доклада е, че през 2021 г. беше отчетено известно подобрение в състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени сили, което позволяваше изпълнението на възложените им задачи по мисиите, произтичащи от конституционните им задължения и в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Все още обаче са налице сериозни дефицити, които са причина за ограничения в готовността на силите, в сроковете и в обема на изпълняваните задачи, особено по мисия „Отбрана“.

Необходимостта от ускорено превъоръжаване и модернизация за преодоляване на технологичното изоставане на Въоръжените сили налага по-висок ръст на капиталовите разходи, като ще се търсят възможности, в хода на бюджетната процедура, за предсрочно изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г. още през 2023 г., при наличие на готови инвестиционни проекти за модернизация и превъоръжаване, с оглед ефективно и ефикасно изразходване на средствата.

С доклада правителството представя обосновани изводи и основни направления за работа в средносрочен план, съответстващи на приоритетите в сектор „Отбрана“, съгласно Приложение № 15 от Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021-2025 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст