ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Продукти от зоните в Натура 2000 на фермерския пазар в София

Румен Порожанов и Нено Димов на фермерския Пазар

Министърът на околната среда и водите Нено Димов заедно с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов посетиха фермерския пазар пред земеделското министерство, където са представени продукти, произведени в зоните от екологичната мрежа "Натура 2000".

Защитените зони в България са общо 340, покриващи 34,4% от територията на страната. Това ни нарежда на едно от челните места в Европа. Страната ни е една от най-богатите на биологично разнообразие държави в Европа. На площ от 111 хил. кв. км е съсредоточено изключително голямо биологично разнообразие в три биогеогеографски района – Черноморски, Континентален и Алпийски. Нашият принос към мрежата „Натура 2000“ се изразява в опазването на 90 типа хабитати, важни местообитания на 100 вида растения и 226 вида животни, определени от европейските директиви.

"Натура 2000" осигурява множество екологични предимства, като същевременно изпълнява редица жизненоважни социални и икономически функции. Около 4,4 млн. работни места в ЕС зависят пряко от здравите екосистеми и значителен дял от тях са разположени в границите на защитени зони от мрежата "Натура 2000". Освен това финансовите ползи, които произтичат от самата мрежа, се изчисляват на около 200 до 300 млрд. евро годишно.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст