ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Елана Агрокредит” заделя над 2.45 млн. лв. за акционерите си

пазари

Дивидентът, който „Елана Агрокредит“ АД ще плати от печалбата си за миналата година, ще намалее до 6.7 ст. на акция при 7.08 ст. от положителния финансов резултат за 2020-а. Това показват данните от одитирания отчет на дружеството, което кредитира земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансив лизинг. Припомняме, че по устав фирмата разпределя 90% от печалбата си като дивидент.

„Елана Агрокредит“ завърши миналата година с печалба в размер на 2 722 764.80 лева. Мениджърите му предлагат на предстоящото общо събрание на акционерите, което е насрочено за 19 май, 10% или 272 276.48 лв. от нея ще се използват за попълване на Фонд „Резервен“ на дружеството.

Остатъкът от 2 450 488.32 лв. да бъде разпределен като дивидент, като брутната сума на една акция ще бъде определен към 14-я ден след деня на общото събрание. Преди да гласуват това, акционерите ще трябва да приемат доклада за дейността и годишният финансов отчет за 2021 година.

В дневния ред е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през миналата година.

Към края на миналата година един от мениджърите – Петър Стоянов Божков, независим член на борда, притежава акции във фирмата, която управлява (90 000 броя).

Иначе в акционерната структура на дружеството няма изявен мажоритарен акционер. Книжата са разпределени между индивидуални инвеститори, ПОК "Алианц България" (непряко), ПОК "Доверие" АД (непряко), Пенсионноосигурителна компания "ОББ" ЕАД (непряко) и други фирми. В портфейла на дружеството има обратно изкупените 206 хил. акции, по които не се получава дивидент.

„Елана Агрокредит“ финансира единствено покупката на земеделски земи в изпълнение на предварително сключени договори за финансов лизинг. Към края на миналата година са финансирани покупките на имоти в 23 области на страната, като най-голяма концентрация на земи дружеството има в Северна и Югоизточна България.

С оглед на това, че през цялата 2021 г. фирмата работеше в пандемична среда и доколкото голяма част от клиентите на „Елана Агрокредит“ (и лизингополучатели и продавачи на земеделски земи) попадат в най-рисковите възрастови групи на обществото, то тази пандемична обстановка и наложените мерки, оказаха негативен ефект върху инвестиционната й дейност през годината.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст