ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Оборотът на БФБ се увеличи с близо 336% до 172 млн. лв. през март

БФБ Българска фондова борса

Общият оборот на „Българска фондова борса“ през март е в размер на 172.24 млн. лева. Това означава ръст от близо 336% спрямо февруари тази година.  На годишна база също има голямо увеличение в борсовата активност – със 157 на сто, става ясно от данните от фондовата ни борса.

Този висок оборот е резултат от повече сделки на БФБ през третия месец на годината, които са 15 276, което пък е увеличение с 90.28% спрямо февруари. на годишна база има ръст от 75.48 на сто.

В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 131.97 млн. лв.) е оборотът на сегмент акции Стандарт (Standard).

Начело в топ 3 на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар е "Агрия Груп холдинг“ АД с 2125 сделки с негови акции). След него са бившият приватизационен фонд "Доверие Обединен холдинг" АД  с 1378 покупко-продажби и "Химимпорт" АД – с 1208 контракта.

През третия месец на тази година всички борсови индекси на БФБ показват увеличения на месечна база. С най-висок ръст – от 6.93%, е BGTR30. Широкият измерител BGBX40 отбеляза повишение с 5.84%, а секторният BGREIT нарасна с 6.07 на сто.

Бенчмаркът на сините чипове SOFIX расте с 5.30% спрямо февруари, но на годишна база изостава с 1.40 на сто. В края на март неговата стойност е 626.76 пункта. Движението нагоре тази година е подкрепено от 13 от публичните дружества, които са в базата за изчисляването му. Другите две са на загуба. Най-силна е подкрепата за основния борсов индекс SOFIX през месеца от ТБ „Първа инвестиционна банка" АД и  ТБ „Централна кооперативна банка" АД, чиито котировки се повишават съответно с по 45.88% и 27.27 на сто. При „Химипорт“ увеличението на цените е с 21.48 на сто.

Двете губещи компании от SOFIX са "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД и "Софарма трейдинг" АД, при които спадовете са съответно с по 6% и 2.46 на сто.

През третия месец видяхме и първото за годината първично публично предлагане (IPO) на регулиран пазар. То беше на компанията за хазартни игри онлайн "Телематик Интерактив България" като компанията набра 16 млн. лева.

Акценти за месеца:

На 2 март БФБ и дъщерната й компания "Файненшъл Маркет Сървисиз" (Financial Market Services) в партньорство с водещaта европейска технологична компания "План А" (Plan A) обявиха началото на инициативата Oxygen ("Кислород"). Няколко дни по-късно – на 15 март, бе даден и нейният официален старт. Чрез използването на научно базираната SaaS платформа на "План А", инициативата дава възможност на българските компании да измерват и отчитат своето екологично, социално и корпоративно въздействие (ESG), като получат оценка на техния въглероден отпечатък, както и на други индикатори, свързани с ESG.  ESG отчитането е ключово ноу-хау на "План А", въз основа на коeто изграждат технологични инструменти, които дават възможности на компаниите да отчитат по-добре и да действат по отношение на своите нефинансови резултати. Едно от предимствата на Oxygen, специално за публичните компании, е във възможността да генерира Нефинансовата декларация, която е разработена, съгласно Таксономията на ЕС и включва наложилите се в световната практика показатели ESG.

На 22 март започна търговията с акции на "Телематик Интерактив България" АД на „БФБ-София“. Компанията, която оперира под търговската марка "Палмс Бет" (Palms Bet), стъпва на фондовата борса след успешното си IPO, в което привлече 16 млн. лева. Размерът на емисията на "Телематик Интерактив България" е 4 320 006 лв., разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на компанията се търгуват на Основен пазар на БФБ, сегмент Стандарт под борсов код TIB. Средствата, набрани от компанията, ще се използват за експанзията й в Перу и други страни, обявиха от най-новото публично дружество.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст