ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

България е последна в ЕС по почасови разходи за труд

През 2022 г. средните разходи за труд на час се оценяват на 30,5 евро за Европейския съюз и на 34,3 евро в еврозоната, в сравнение със съответно 29,0 евро и 32,8 евро през 2021 година. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Най-малко в България, най-много в Люксембург

Средните разходи за труд на час показват значителни различия между страните от ЕС, като най-ниските разходи за труд на час са регистрирани в България (8,2 евро) и Румъния (9,5 евро), а най-високите в Люксембург (50,7 евро), Дания (46,8 евро) и Белгия ( 43,5 евро).

Разходите за труд на час в промишления сектор са 30,7 евро в ЕС и 36,6 евро в еврозоната. В строителството са съответно 27,3 и 30,8 евро. В услугите разходите за труд на час са 30,2 евро в ЕС и 33,3 евро в еврозоната. В предимно нестопанския сектор (с изключение на публичната администрация) те са съответно 31,3 и 34,8 евро.

Двата основни компонента на разходите за труд са заплати и други различни от заплати (вноските за социално и здравно осигуряване поети от работодателя – бел. ред.). Делът на разходите извън заплатите в общите разходи за труд е 24,8% в ЕС и 25,5% в еврозоната. Най-нисък дял на разходите, различни от заплати, е регистриран в Литва (5,4%) и Румъния (5,3%), а най-висок във Франция (32,0%), Швеция (31,9%) и Италия (27,8%).

Най-много са се увеличили разходите на час за труд в България

През 2022 година в сравнение с 2021 година почасовите разходи за труд в цялата икономика, изразени в евро, са нараснали с 5,0% в ЕС и с 4,7% в еврозоната. В рамките на еврозоната почасовите разходи за труд са се увеличили във всички държави членки. Най-голямо увеличение е регистрирано в Литва (+13,3%), Ирландия (+9,3%) и Естония (+9,1%).

За страните от ЕС извън еврозоната почасовите разходи за труд, изразени в национална валута, са се увеличили през 2022 г. във всички страни, като най-голямото увеличение е регистрирано в България (+15,3%), Унгария (+13,9%), Румъния (+12,2%) и Полша (+11,7%). Най-малко са се увеличили в Дания (+2,3%).

През 2022 г. повечето държави от ЕС постепенно премахнаха схемите за подкрепа, въведени през 2020 г. и удължени през 2021 г., за да облекчат въздействието на пандемията от COVID-19 върху предприятията и служителите. Те се състоят главно от краткосрочни договорености за работа и временни съкращения, напълно или частично компенсирани от правителството. Тези схеми обикновено се записват като субсидии (или данъчни облекчения) с отрицателен знак в несвързания със заплатите компонент на разходите за труд. Следователно постепенното премахване на схемите за подкрепа, свързани с COVID, допринася положително за нарастването на почасовите разходи за труд.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст