Приеха за сведение Акт на ИВСС за комплексната планова проверка в АС – Русе

Висш съдебен съвет ВСС

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-5/28.03.2017 г. на hлавния инспектор на ИВСС.

Обхватът на проверката включва образуване, движение и приключване на административни и касационни дела за 2015 г. и 2016 г., извършване на цялостен анализ и оценка на организацията по образуването и движението на административни и касационни и приключването им в установените срокове.

Въз основа на извършената проверка относно организацията на административната дейност на Административен съд – Русе е дадена добра оценка в цялостната ѝ правосъдна дейност. Административно-деловодната дейност на съда е добре организирана. Проверката не е установила противоречиво прилагане на законовите разпоредби в различните съдебни състави. Резултатите от дейността на съдиите са положителни.

Въз основа на констатациите и изводи от проверката, на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ ИВСС е отправил препоръки, като е определил едномесечен срок от получаване на акта, за изпълнението им. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст